Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami geodezyjnymi działek : 193/6 o powierzchni 0,7514 ha, 193/7 o powierzchni 0,7515 ha, 193/8 o powierzchni 0,7512 ha, karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetargi | 10 listopada 2017 08:59 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami geodezyjnymi działek : 193/6 o powierzchni 0,7514 ha 193/7 o powierzchni 0,7515 ha 193/8 o powierzchni 0,7512 ha karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w dniu 15 grudnia 2017r. od godz. 9,00 ( w odstępach 10 min.) w sali nr 20 . ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Przetargi | 09 listopada 2017 15:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 614097-N-2017 z dnia 2017-11-09 r. Gmina Strzegowo: Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe z opcja zawarcia umowy na wdrożenie i dostawę oraz uruchomienie systemu do obsługi programu "Giżycka Karta Mieszkańca" /termin składania ofert do 17 listopada 2017 r. do godz. 12:00/

Przetargi | 09 listopada 2017 13:45 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko,09.11.2017 r. ZP.271.1.33.2017.ARPO ZAPYTANIE OFERTOWE rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wdrożenie i dostawę oraz uruchomienie systemu do obsługi programu „Giżycka Karta Mieszkańca” Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko I.Postanowienia ogólne Wartość szacunkowa planowanego zamówienia stanowi kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień... więcej...

Informacja o złozonych ofertach - Paczki z produktami żywnościowymi dla podopiecznych MGOPS.

Przetargi | 09 listopada 2017 12:13 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Informacja o złożonych ofertach w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na produkty spożywcze przeznaczone do paczek świątecznych dla podopiecznych.... więcej...

Obwieszczenie Nr 84/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /Grajwo/

Przetargi | 09 listopada 2017 10:03 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 84/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014.1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko, oznaczona nr geodezyjnymi... więcej...