Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 07 września 2018 12:02 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: IN.271.18.2018 GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e-mail: https://www.uzp.gov.pl pod nr 614288-N-2018 z dnia 07.09.2018r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Mirsk na stronie ... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie - Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu

Przetargi | 07 września 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK. 7013.2.3.2018.US Starogard Gd , 07.09. 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 603857-N-2018 z dnia 2018.08.13 Na „Modernizację drogi transportu rolnego w Linowcu”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) Nazwa zadania:... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO

Przetargi | 07 września 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 10/18 REGIMIN, 2018-09-07 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 10/18. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRZYBYSZEWO - Termin wykonania: 14.12.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski): 246000,00 zł URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2018-09-07 o... więcej...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2018.ES

Przetargi | 07 września 2018 09:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 07.09.2018 Znak sprawy: FIN.271.1.2018.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Potwierdzenie, iż w rozdziale III.1 lit. h) SIWZ błędnie wskazano rok spłaty dwóch ostatnich rat kredytu, Odp. W rozdziale III.1 lit. h) SIWZ błędnie wskazano rok spłaty dwóch ostatnich rat kredytu. Powinno być 2025... więcej...

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU II PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32

Przetargi | 07 września 2018 08:54 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3096/wiadomosci/434983/files/skmbt_c22018090708480.pdf" target="_blank">... więcej...

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej-ulica Leśna w miejscowości Szydłowo

Przetargi | 06 września 2018 23:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 4 października 2018 r. GK.271.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Leśna w miejscowości Szydłowo. 1. Najkorzystniejsza oferta: Trans-Bud Łukasz Izydorczyk, Piątki 73,... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Przetargi | 06 września 2018 21:33 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Przetargi | 06 września 2018 19:05 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/21 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.09.2018 r. do godz. 9:00. ... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2018 do 13.10.2021"

Przetargi | 06 września 2018 14:53 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2018 do 13.10.2021" ogłoszonego w BZP pod numerem 613708-N-2018 w dniu 06.09.2018r... więcej...