Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 19 września 2017 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

DOŚ.271.8.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty na: Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784. 1. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) podstawa wyłączenia art. 4 ust8. 2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - obręb wsi Cimochy

Przetargi | 19 września 2017 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - lokalu użytkowego... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - obręb wsi Cimochy

Przetargi | 19 września 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - lokalu użytkowego... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - obręb wsi Cimochy

Przetargi | 19 września 2017 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - lokalu użytkowego... więcej...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewozy uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Przetargi | 18 września 2017 19:35 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 589921-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Urząd Gminy w Skulsku:Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

WIZ.272.1.19.2017 „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w sezonie 2017/2018”

Przetargi | 18 września 2017 16:50 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 26 września 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 26 września 2017 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 588072-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Powiat Bolesławiecki: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w sezonie 2017/2018” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU... więcej...

POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz Kamionka - poprawa infrastruktury drogowej"

Przetargi | 18 września 2017 16:24 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz Kamionka - poprawa infrastruktury drogowej" ogłoszonego w BZP pod numerem 589876-N-2017 w dniu 18.09.2017r.... więcej...