Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych”

Przetargi | 09 lutego 2018 21:31 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

http://dsint.home.pl/zuk_bip/userfiles/file/2018/gdanska/nadzory/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf Po otwarciu ofert: Część I SIWZ - IDW Część II SIWZ - Wzór Umowy Część III SIWZ - OPZ http://dsint.home.pl/zuk_bip/userfiles/file/2018/gdanska/roboty/Czesc_IV_SIWZ-dokumentacja_projektowa.rar ... więcej...

Przetarg nieograniczony: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj

Przetargi | 09 lutego 2018 14:25 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 516659-N-2018 z dnia 2018-02-09 r. Gmina Pawonków: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wy anych obiektach publicznych na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wy anych obiektach publicznych... więcej...

Zapytanie ofertowe – usługa terapeuty uzależnień

Przetargi | 09 lutego 2018 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę terapeuty uzależnień w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 20.02.2018r do godziny 12.00 Szczegółowe informacje o wymogach, jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach Grodziec, dnia 09.02.2018 r. Kierownik GOPS /-/ Danuta Mikołajczyk... więcej...

Zapytanie ofertowe – usługa logopedy

Przetargi | 09 lutego 2018 11:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę logopedy w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 20.02.2018r do godziny 12.00 Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach Grodziec, dnia 09.02.2018 r. Kierownik GOPS /-/ Danuta Mikołajczyk... więcej...

Zapytanie ofertowe – usługa psychologa

Przetargi | 09 lutego 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w ramach projektu "LUS"- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 20.02.2018r do godziny 12.00 Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach Grodziec, dnia 09.02.2018 r. Kierownik GOPS /-/ Danuta Mikołajczyk... więcej...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

Przetargi | 09 lutego 2018 09:51 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) dla zamówienia o nazwie: pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia na " Remont i modernizację Centrum Integracji Społecznej i Lokalnej w Kuślinie"

Przetargi | 09 lutego 2018 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3096/wiadomosci/410258/files/skmbt_c22018020909180.pdf" target="_blank">... więcej...

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Karsinie

Przetargi | 09 lutego 2018 07:41 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 515583-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 09.02.2018 r. Termin składania ofert: 02.03.2018 r. do godz. 1100... więcej...