Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2018.ES III

Przetargi | 10 września 2018 07:53 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 10.09.2018 Znak sprawy: FIN.271.1.2018.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pytanie: W związku z zapisem w SIWZ o możliwości zmiany harmonogramu spłat na wniosek Zamawiającego prosimy o wskazanie w jakiej sytuacji może nastąpić przedmiotowa zmiana harmonogramu spłat Odpowiedź: : Możliwość dokonywania... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU W OKRESIE OD 01.10.2018 R. DO 31.03.2019 R.

Przetargi | 07 września 2018 22:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r.... więcej...

2018-09-07 Wymiana nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego, miasto Węgorzewo *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przetargi | 07 września 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Chro ego znajdującej się na terenie miasta Węgorzewo wraz z przebudową części infrastruktury technicznej. Uregulowana zostanie szerokość jezdni oraz jej profil podłużny i poprzeczny. Po jednej stronie ulicy powstanie ciąg pieszy, po drugiej zaś ścieżka rowerowa. Przebudowa drogi prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Węgorzewo, w o ębie 02, na dz. nr ewid. 851/2. Długość przebudowywanego odcinka przedmiotowej drogi gminnej wynosi 186,70 m. (Treść... więcej...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu FIN.271.1.2018.ES II

Przetargi | 07 września 2018 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 07.09.2018 Znak sprawy: FIN.271.1.2018.ES Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była papierowa dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia? Odpowiedź: Forma złożenia dyspozycji przelania środków... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

Przetargi | 07 września 2018 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-09-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/18. Nazwa zadania: WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO (Budynek dawnego dworu jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A – 1321) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie... więcej...