Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Przetargi | 23 maja 2018 15:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 562999-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Zapytanie ofertowe „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Gryfów Śląski z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Przetargi | 23 maja 2018 15:32 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI PLIKU POD NAZWĄ ,,TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO". ZMIANA DOTYCZYŁA JEDYNIE FORMATOWANIA TEKSTU. ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI FORMULARZA OFERTOWEGO ORAZ PROJEKTU UMOWY.... więcej...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

Przetargi | 23 maja 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.7.2018 Starogard Gdański, dn. 23.05.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.6.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Kwota... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie ruin kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109"

Z uwagi na błędnie podany termin rozstrzygnięcia postępowania pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zielenina terenie ruin kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109." poniżej publikujemy zaproszenie do złozenia oferty z prawidłowym terminem rozstrzygnięcia.... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Przetargi | 23 maja 2018 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 2018.05.23 WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza obu nieruchomości w złotych 272 o pow.300 273 o pow.100 PL1M/00056101/7 PL1M/00062041/3 Kowalewko Położone obok siebie działki gruntu oznaczone nr 272 i 273 o łącznej powierzchni 0,04 ha , są łącznie zagospodarowane... więcej...

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części

Przetargi | 23 maja 2018 14:35 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 562873-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Zagospodarowanie działki nr 583/4 w Wyszynach Kościelnych

Przetargi | 23 maja 2018 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 08-06-2018r. Ogłoszenie nr 562955-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Gmina Stupsk: Zagospodarowanie działki nr 583/4 w Wyszynach Kościelnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

Przetargi | 23 maja 2018 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-05-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Błażejewice

Przetargi | 23 maja 2018 13:10 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 562486-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Błażejewice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... więcej...

Catering - poczęstunek dla uczestników podczas czterech imprez

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Catering - poczęstunek dla uczestników podczas czterech imprez: rajd rowerowy „Z poezją do niepodległości”, rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości”, rajd rowerowy „Z historią do niepodległości” i spływ rz. Bó , w związku z realizacją projektu „Droga do niepodległości na polsko - czeskim pograniczu”). Nazwa artykułu j.m. Ilość termin wykonania Miejsce dostawy Pozycja 1. catering Z regionem do niepodległości... więcej...