Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WIZ.272.1.15.2018 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu w ramach programu pn. „Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”

Przetargi | 18 lipca 2018 09:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 31 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 590569-N-2018 z dnia 2018-07-18 r. Powiat Bolesławiecki: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu w ramach programu pn. „Do... więcej...

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT AZBEST 2018

Przetargi | 18 lipca 2018 08:25 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Protokół w załączniku.... więcej...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku

Przetargi | 17 lipca 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Początek formularza Ogłoszenie nr 586304-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935 W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km''

Przetargi | 17 lipca 2018 14:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/7/2018 Ogłoszenie nr 590171-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Ogłoszenie o Zamówieniu "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Przetargi | 17 lipca 2018 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 590510-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu "Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogarrdu Gdańskiego" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego... więcej...