Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk

Przetargi | 17 lipca 2018 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 30.08.2018 r. w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędą się: od godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w o ębie geod. Goplana, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 418/1o pow. 0,8400 ha, KW KN1N/00027145/7. Cena wywoławcza 9.500,00 zł. W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego i dozoru geologicznego nad budową studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

Przetargi | 17 lipca 2018 12:41 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.10.5. 2018 MF Starogard Gdański dnia 17.07.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 585129-N-2018 z dnia 06.07.2018r. dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. Gmina przeznaczyła... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przetargi | 17 lipca 2018 11:55 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.07.2018 r. Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie"... więcej...

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”

Przetargi | 17 lipca 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Dokumentacja przetargowa w załączeniu: 1. https://drive.google.com/drive/folders/1jLxauqMcxB9MUyhBkz0K_NR6FzoLjSaD?usp=sharing" target="_blank ... więcej...

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont dachu na budynku świetlicy w Maciejowcu

Przetargi | 17 lipca 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert na 25.07.2018r. godz. 12:00... więcej...

Zmiana ogłoszenia "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Numer ogłoszenia:500164392-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie... więcej...

2018-07-16 Modernizacja świetlicy w Gujach gm. Węgorzewo *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przetargi | 16 lipca 2018 20:30 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 266,09 m2 na działce nr ewid. 170 o ęb 5-Guja. Kategoria obiektu budowlanego: IX (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...