Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz.

Przetargi | 12 października 2018 14:14 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2018 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz.... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA:

Przetargi | 12 października 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 13/18 REGIMIN, 2018-10-12 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V GRZYBOWO (BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WRAZ Z PRZECISKIEM POD RZEKĄ ŁYDYNIĄ) ZADANIE 2: WYMIANA POMPY WRAZ BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PRZYSTOSOWANIE SIECI DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z M. LEKOWO (DOTYCZY ZADANIA INWESTYCYJNEGO „BUDOWA KANALIZACJI... więcej...

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Przetargi | 12 października 2018 13:56 | Publikujący: Gmina Mirsk

ZP. 271.1.2018 Mirsk, dnia 12.10.2018r. PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 221.000,00 EURO Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych art. 86 (Dz.U. z 2017r.poz.1579). Komisja przetargowa informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2018/2019”. Dnia 12.10.2018r.,... więcej...

Informacja o wyniku przetragu ustnego nieograniczonego, który odbył się 12 pazdziernika 2018 r.

Przetargi | 12 października 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 12 pazdziernika 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,który odbył się w dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 Forma przetargu -ustny przetarg... więcej...

WIZ.272.1.20.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pn. „Dozór i ochrona budynków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”

Przetargi | 12 października 2018 12:41 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku. UWAGA: Oferty należy składać do dnia 22 października 2018 r. do godz. 11:00. ... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przetargi | 12 października 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady. Działka zabudowana budynkiem byłej bazy SKR tj. budynkiem gospodarczo-garażowym. Ponadto na działce znajdują się ruiny wiaty pięciosegmentowej i pozostałość po garażu wolnostojącym. Budynek gospodarczo-garażowy to wiata żelbetowa pokryta eternitem falistym ze ścianami osłonowymi z płyt betonowych prefa ykowanych i cegły. Posadzka betonowa powybijana zniszczona,... więcej...

Odpowiedź nr 3 Zamawiającego na pytania Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 12 października 2018 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 12.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót wpłynęły kolejne pytania, na które udzielamy odpowiedzi... więcej...

ZGKiM w Mirsku - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Przetargi | 12 października 2018 09:25 | Publikujący: Gmina Mirsk

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU. Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz.1875 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2018 r poz.121 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu: 1. Lokal użytkowy położony w Mirsku, ul. Mickiewicza 8: - powierzchnia użytkowa lokalu 37,37 m2 , - działka nr 218... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Leśna..

Przetargi | 12 października 2018 08:38 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 12 października 2018 r. FEZP.271.10.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Leśna” do realizacji zadania została wy ana oferta nr 2: Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier Ul. Orzeszkowej 39 62 –... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo 11.10.2018 r.

Przetargi | 11 października 2018 14:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11 pazdziernika 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...

Sprzedaż pługa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego: PŁUGA ODŚNIEŻNEGO ML-51A. Cena wywoławcza 12.300 zł. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2 - w terminie do dnia 30 października 2018r. do godz. 8:45.... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w OPALENICY

Przetargi | 11 października 2018 13:59 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ ZAMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKACH... więcej...