Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” , nr ref. RGM.271.9.2018

Przetargi | 19 czerwca 2018 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.9.2018 Starogard Gdański, dn. 19.06.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.9.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć... więcej...

Ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 19 czerwca 2018 09:49 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku

Przetargi | 18 czerwca 2018 17:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.7.2018 Pniewy, 2018-06-18 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 186 515,41 zł W terminie do dnia 2018-06-15 złożono następujące oferty: Złożone... więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica w roku 2018

Przetargi | 18 czerwca 2018 16:18 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z rok 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Bytnica zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica w roku 2018” Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne w załączniku. Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu 06.07.2018r. o godz. 15.00.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Przetargi | 18 czerwca 2018 15:12 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie nr 574972-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Gmina Dmosin:Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” Inwestycja jest finansowana z udziałem środków... więcej...

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2019r.

Przetargi | 18 czerwca 2018 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 574939-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Gmina Sierpc:Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2019r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Zapytanie ofertowe numer RGK.271.12.2.2018 wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym

Przetargi | 18 czerwca 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, dnia 18.06. 2018 r. RGK.271.12.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb. Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro dot.: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb zgodnie... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Przetargi | 18 czerwca 2018 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 18 czerwiec 2018 r. dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07. 2021 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Ciechanów informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 165000, 00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). W terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz.... więcej...