Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kobyłka oraz jej jednostek organizacyjnych na 12 miesięcy

Przetargi | 16 października 2018 09:32 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.44.2018 Aktualny termin składania ofert: 22 listopada 2018 r., godz. 13:00 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia o zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. w wysokości 2 120 389 kWh (zamówienie podstawowe) 2 756 507 kWh (z prawem opcji 30%). Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi”

Przetargi | 16 października 2018 08:50 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 635515-N-2018 z dnia 2018-10-16 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wprocedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żurawi” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszowach

Przetargi | 16 października 2018 08:27 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI. 271.18.10.2018.MF Starogard Gdański 15.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 631577 -N-2018 z dnia 03.10.2018 r. na wykonanie zadania pn; „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” . I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego... więcej...

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie poprzez zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości”

Przetargi | 15 października 2018 15:20 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Gmina Wojcieszów Telefon 75 75 12 230 ul. Pocztowa 1 fax 75 75 12 280 w. 26 59-550 Wojcieszów http://www.wojcieszow.pl/">www.wojcieszow.pl gminawojcieszow.bi... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

Przetargi | 15 października 2018 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 15.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych do realizacji zamówienia wy ano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPUH „Supron 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz Cena z VAT... więcej...

Gmina Kochanowice: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Przetargi | 15 października 2018 13:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ...... więcej...

Odpowiedzi nr 4 Zamawiającego na pytania wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 15 października 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.17.2018rStarogard Gdański dnia 15.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót wpłynęły kolejne pytania, na które udzielamy odpowiedzi... więcej...

Zapytanie ofertowe-Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

Przetargi | 12 października 2018 17:25 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dnia 12.10.2018 r. Postępowanie Nr IGKm.271.16.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich ZATWIERDZIŁ: Wójt Gminy Kowale Oleckie Krzysztof Locman Sporządził: Maciej Kozłowski I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie, Kościuszki 44 NIP: 847 – 161 – 21 – 61, REGON: 790671254 Email: gmina@kowale.fr.pl, Strona... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

Przetargi | 12 października 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dą owa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Urząd Gminy w Strzegowie,... więcej...