Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce "

Przetargi | 18 lipca 2018 13:52 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 500169039-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583826-N-2018 Data: 05/07/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

Przetargi | 18 lipca 2018 11:33 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 590726-N-2018 z dnia 2018-07-18 r. Gmina Ciechanów: . Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

WIZ.272.1.15.2018 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu w ramach programu pn. „Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”

Przetargi | 18 lipca 2018 09:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 31 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 590569-N-2018 z dnia 2018-07-18 r. Powiat Bolesławiecki: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu w ramach programu pn. „Do... więcej...

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT AZBEST 2018

Przetargi | 18 lipca 2018 08:25 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Protokół w załączniku.... więcej...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku

Przetargi | 17 lipca 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Początek formularza Ogłoszenie nr 586304-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935 W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km''

Przetargi | 17 lipca 2018 14:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/7/2018 Ogłoszenie nr 590171-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Ogłoszenie o Zamówieniu "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Przetargi | 17 lipca 2018 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 590510-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu "Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogarrdu Gdańskiego" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego... więcej...