Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu

Przetargi | 03 lipca 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 579875-N-2018 z dnia 2018-07-03 r. Gmina Biała Rawska: Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu nawierzchni drogowej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb.

Przetargi | 03 lipca 2018 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, dnia 3.07. 2018 r. RGK.271.12.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: wykonania remontu nawierzchni drogowej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb. Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro dot.: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu nawierzchni drogowej na drodze gminnej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb zgodnie z załączonymi obliczeniami robót. Wymagania... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Makówiec"

Przetargi | 03 lipca 2018 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Makówiec" Nr sprawy: Z.271.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod numerem583032-N-2018. ... więcej...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47 obręb ewidencyjny Mirsk 2 o powierzchni 0,3142 ha.

Przetargi | 03 lipca 2018 13:09 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47 o ęb ewidencyjny... więcej...

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108642B tj. ul. Droga do cmentarza w Białowieżay

Przetargi | 03 lipca 2018 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

http://bip.ug.bialowieza.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1182">... więcej...

Odpowiedź na pytanie - Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

Przetargi | 03 lipca 2018 08:32 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Odpowiedź na pytanie dot. zadania pn.Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Przetargi | 03 lipca 2018 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/07/03 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/07/18; godz. 10:00 ... więcej...