Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części

Przetargi | 14 czerwca 2018 11:39 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 573113-N-2018 z dnia 2018-06-14 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Informacja o złożonych ofertach - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 14 czerwca 2018 11:00 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu została złożona oferta firmy: P.H.U. "AG-MA" Augustyna Mandziej ul.Grunwaldzka 2A 59-850 Świeradów Zdrój Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego

Przetargi | 14 czerwca 2018 08:36 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

TERMIN SKLADANIA OFERT - DO 25 LIPCA 2018 r. DO GODZ. 11:00 Udzielenie kredytu długotrerminowego w wysokopści 18 000 000,00 PLN z prezeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego ... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą

Przetargi | 13 czerwca 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Dwóch działek zabudowanych tworzących jedność gospodarczą nr 272 i 273 o łącznej powierzchni 0.04 ha położonych w o ębie geodezyjnym Kowalewko . objętych KW PL1M/00056101/7 i PL1M/00062041/3 cena wywoławcza 50000, 00 zł wadium 5 000,00 zł który odbędzie się w Urzędzie Gminy –Sala Konferencyjna dnia 20 lipca 2018 roku o godz. 10:00 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Strzegowo nr... więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz

Przetargi | 13 czerwca 2018 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Termin skladania ofert: 21.06.2018r. godz. 12:00 Uwaga: Omyłka pisarska w punkcie 16.3.1. SIWZ dotyczącym wadium, powinien być zapis, po słowach "z dopiskiem" o treści "Postępowanie nr ZP.271.10.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz" ... więcej...

ogłoszenie o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

Przetargi | 13 czerwca 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały... więcej...