Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 11 maja 2018 09:35 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Zapytanie ofertowe pn."Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych gminy Wojcieszów".... więcej...

Odnowa oznakowania poziomego dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na odnowę oznkowania poziomego dróg: CZĘŚĆ 1 – odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na terenie Powiatu Lwóweckiego znajdujących się w utrzymaniu zamawiającego. CZĘŚĆ 2 – odnowa oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 2491D Pławna – Łupki – Wleń – Nielestno- Pilchowice – Strzyżowiec. Oferty należy skladać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4 (I piętro, pok. nr 2), w terminie do dnia... więcej...

Wyposażenie pracowni w monitory interaktywne dla jednostek oświatowych Gminy Karsin

Przetargi | 10 maja 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Wyposażenie pracowni w monitory interaktywne dla jednostek oświatowych Gminy Karsin Numer ogłoszenia: 556255-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 10.05.2018 r. Termin składania ofert: 18.05.2018 r. do godz. 10:00... więcej...

WIZ.272.1.10.2018 "Dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia sali do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu w ramach programu pn. "Dobry zawód twoją szansą - poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego"

Przetargi | 10 maja 2018 13:10 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 28 maja 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 555580-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. Powiat Bolesławiecki: „Dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia sali do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki... więcej...

Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I

Przetargi | 10 maja 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: „Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko,... więcej...

Zaproszenie do składania ofert – zakup usługi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stryków

Przetargi | 10 maja 2018 11:34 | Publikujący: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania: Zapewnienie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stryków w schronisku.... więcej...