Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 6 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Budynek dydaktyczny Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku /termin składania ofert - do 09 lipca 2018 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 21 czerwca 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko część 6 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe – Budynek dydaktyczny Gimnazjum nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 w Giżycku TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09 lipca 2018 r. do godz. 10.00 Ogłoszenie nr 576826-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina Miejska Giżycko:Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 6 - Termomodernizacja budynku użyteczności... więcej...

„Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Przetargi | 21 czerwca 2018 13:07 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 577203-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” - do 29.06.2018

Przetargi | 21 czerwca 2018 12:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo"

Przetargi | 21 czerwca 2018 12:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576932-N-2018. ... więcej...

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

Przetargi | 21 czerwca 2018 11:35 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana ofertom Nr nadany Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy 1 kryterium... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018

Przetargi | 21 czerwca 2018 10:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański 2018-06-21 RGM. 271.9.2018 Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo"

Przetargi | 21 czerwca 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576765-N-2018. ... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 62/2018- przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Szarych Szeregów

Przetargi | 21 czerwca 2018 10:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 62/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa składająca się... więcej...