Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości części działki nr 327/5 Sztutowo ul. Kanałowa

Przetargi | 09 stycznia 2019 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Kanałowej, Gmina Sztutowo Położenie ulica Numer działki Powierzchnia ha O ęb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza rocznego czynszu Netto w zł Wysokość wadium w zł Kanałowa Część dz. nr 327/5 0,0532 Sztutowo GD2M/00045099/3 1500,00 150,00 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul.... więcej...

Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap IV

Przetargi | 09 stycznia 2019 10:36 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Ogłoszenie BZP nr 501744-N-2019 z dnia 2019-01-09 r. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap IV Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

PLAN POSTĘPOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

Przetargi | 09 stycznia 2019 07:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Plan postępowań dostępny jest w załączniku pod niniejszą wiadomością.... więcej...