Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żmijewo Kuce działki nr ew. 159 i 161

Przetargi | 27 kwietnia 2018 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Ogłoszenie nr 552025-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Stupsk: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żmijewo Kuce działki nr ew. 159 i 161 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

Przetargi | 27 kwietnia 2018 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-04-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość... więcej...

Przetarg na lokal użytkowy

Przetargi | 27 kwietnia 2018 10:17 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-05-10 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 6,00 zł netto. słownie: sześć złotych netto za 1 m2. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 do dnia 2018-05-09. Siódmy przetarg... więcej...

Przetarg na lokal użytkowy

Przetargi | 27 kwietnia 2018 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 D powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2018-05-10 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 4,50 zł netto. Słownie: cztery złote 50/100 netto. Wadium w kwocie 200,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 do dnia 2018-05-09. Drugi przetarg... więcej...

Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku.

Przetargi | 27 kwietnia 2018 09:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - 15.05.2018r - godz. 10.00 Link do dokumentacji technicznej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Dokumentacja_techniczna-Wodociagowa_17.rar Ogłoszenie nr 551934-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przyul.Wodociągowej 17 w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków... więcej...

2018-04-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia

Przetargi | 27 kwietnia 2018 09:44 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, o ęb geod. 01 Nr geod. działki 454/1 Pow. działki 0,3252 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00009362/0 Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie prostokąta, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej – ul. Ofiar Katynia. Grunt sklasyfikowany jako RIVa. Cena wywoławcza (netto) 106.000,- zł Wysokość wadium 15.000,- zł Postąpienie... więcej...

2018-04-27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gmina Węgorzewo

Przetargi | 27 kwietnia 2018 09:39 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w o ębie geodezyjnym Kal, gmina Węgorzewo. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 14/2 Powierzchnia: 0,3267 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00010658/2, Opis i przeznaczenie: Nieuz ojona, niezabudowana działka gruntu, posiadająca płaskie ukształtowanie. Teren, porośnięty roślinnością śródpolną, zakrzaczony, w znacznej części podmokły. Grunt sklasyfikowany jako RIVa Cena wywoławcza (netto): 105.000,- zł Wysokość wadium: 20.000,- zł Postąpienie minimum... więcej...

Rewitalizacja miasta Wojcieszów- Oferty należy złożyć do dnia 21.05.2018 r. do godz. 11.00

Przetargi | 27 kwietnia 2018 08:15 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 500103425-N-2018 z dnia 11-05-2018 r. Wojcieszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 551521-N-2018 Data: 27/04/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul. Pocztowa 1, 59550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7512230, 7512373, e-mail geodezja.budownictwo@wojcieszow.pl, faks 757512280. Adres strony internetowej (url): www.wojcieszow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)... więcej...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 543164 pn. "Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku"

Przetargi | 27 kwietnia 2018 08:04 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 26.04.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 543164-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę utto: 257 272,17zł Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i terminem gwarancji: Nr oferty Nazwa... więcej...