Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 24 maja 2017 12:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PNIEWO WIELKIE O DŁUGOŚCI OKOŁO 1400M - Termin wykonania: 31.08.2017 r. ZADANIE 2: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KĄTKI – KLICE - Termin wykonania: 31.08.2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą... więcej...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Budziłowo dz. nr 160, Budziłowo dz. nr 79/9 i Kołaczkowo ul. Leśna”

Przetargi | 24 maja 2017 11:32 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Kołaczkowo 2017.05.24 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Budziłowo dz. nr 160, Budziłowo dz. nr 79/9 i Kołaczkowo ul. Leśna” Wpłynęły 3 oferty: Część I - Budowa drogi gminnej w miejscowości Budziłowo dz. nr 160 Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena brutto Gwarancja w msc 1 Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan 470085,21 60 2 Firma... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont odcinków dróg gminnych: Dorsze – Chełchy (138083N), długości 0,140 km i Dorsze – Kowale Oleckie, długości 0,180 km

Przetargi | 24 maja 2017 10:45 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/05/24 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/08 ... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 24 maja 2017 08:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia otwarcia ofert wpłynęła jedna oferta. Środki przewidziane w planie są niewystarczające... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Przetargi | 23 maja 2017 18:27 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/05/23 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/07 ... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy. (do 29.05.2017)

Przetargi | 23 maja 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy. Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Miejskiej Giżycko” (do 29.05.2017)

Przetargi | 23 maja 2017 15:03 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Miejskiej Giżycko” Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004... więcej...

Gmina Miejska Giżycko: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa replik armat.

Przetargi | 23 maja 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 515177-N-2017 z dnia 2017-05-23 r. Gmina Miejska Giżycko: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa replik armat. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:... więcej...