Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ogłoszenie o zamiarze zbycia składników majątku

Przetargi | 13 października 2017 08:58 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Ogłoszenie o zamiarze zbycia składników majątku Gminy Wleń. Gmina Wleń zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż 60 opraw oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Wleń.... więcej...

ogłoszenie o zbyciu składników majątku

Przetargi | 13 października 2017 08:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Ogłoszenie O zbyciu składników majątku Gminy WLeń Gmina Wleń zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż 60 opraw oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Wleń.... więcej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przetargi | 12 października 2017 15:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO tel.: +48 877324111 fax.: + 48 8742 85 241 e-mail:urzad@gizycko.pl http://www.bip.gizycko.pl/" target="_blank Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego” Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko ___________________________ podpis ... więcej...

Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka w sezonie 2017/2018

Przetargi | 12 października 2017 15:34 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.42.2017 Aktualny termin składania ofert: 20 października 2017 r., godz. 13:00 Zamówienie obejmuje prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (poza drogami wojewódzkimi i powiatowymi) w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ. ... więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetargi | 12 października 2017 15:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dnia 12.10.2017 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Wójt Gminy Chrostkowo, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) informuje, że w dniu 04 października 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Chrostkowo przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie Chrostkowo gmina Chrostkowo. Przedmiotem... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”.

Przetargi | 12 października 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Numer sprawy: Zp. 271.11.2017 Złoczew, dnia 12.10.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.11.2017. Nazwa zadania: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Gmina Złoczew informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: dla części I - 120000,00 zł. dla części II - 180000,00 zł. Zamówienie... więcej...

Wykaz z dnia 12 października 2017 roku

Przetargi | 12 października 2017 13:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Przetargi | 12 października 2017 11:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 12.10.2017 r. 271.26.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego... więcej...