Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Przetargi | 17 sierpnia 2017 11:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lutego 2016r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 30000 EURO. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia... więcej...

UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Przetargi | 17 sierpnia 2017 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Niniejszym informuje, iż unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy” z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. /-/ Henryk Bździuch Wójt Gminy ... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 558517 na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim"

Przetargi | 17 sierpnia 2017 08:00 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 558517 - 2017 z 2017-07-26 r. Na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Termomodernizacja Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Przetargi | 16 sierpnia 2017 14:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl">www.mirsk.pl e-mail: ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania nr ZP.271.PN.07.2017

Przetargi | 16 sierpnia 2017 14:47 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dn. 16.08.2017r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.07.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych – montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych”. Do dnia 16.08.2017 roku do godz. 09.45 wpłynęły dwie (2) oferty: Zakład Metalowo-Elektrotechniczny „BAJPAX” Nieznanice ul. Mstowska 3, 42-270 Kłomnice Cena całkowita oferty utto 199875,00 zł. Okres gwarancji:... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę krótkich modułów rurowych do renowacji kanalizacji sanitarnej dla PWiK Sp. z o.o. w Gizycku" (termin składania ofert - do 23.08.2017 r. do godz. 12:00)

Przetargi | 16 sierpnia 2017 14:04 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetagu nieograniczonym pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin"

Przetargi | 16 sierpnia 2017 13:24 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 16 .08. 2017r. Z.P.271.4.PN.4 .2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.ze zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch... więcej...

Remont i rozbudowa oświetlenia w ZPEW

Powiat Lwówecki-Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont i rozbudowa oświetlenia w ZPEW reprezentowany przez Dyrektora Marka Sokołowskiego Siedziba Zamawiającego: Ul. Szpitalna 4 Kod pocztowy: 59-600, miejscowość: Lwówek Śląski NIP 616-14-10-172 województwo: dolnośląskie, powiat: lwówecki Adres do korespondencji: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Parkowa 9 Kod pocztowy: 59-600, miejscowość: Lwówek Śląski województwo: dolnośląskie, powiat: lwówecki Tel.... więcej...