Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Przetargi | 14 grudnia 2017 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.12.2017 r. 271.28.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10 -03 r. pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) zamawiający Gmina Strzegowo – unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne i prawne Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień... więcej...

Dialog techniczny dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka

Przetargi | 14 grudnia 2017 14:27 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Informacja o dialogu technicznym WZP.271.49.2017... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.65.2017 pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Przetargi | 14 grudnia 2017 13:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku”.... więcej...

na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk.

Przetargi | 14 grudnia 2017 13:47 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk Do dnia 14.12.2017 roku do godz. 09.45 wpłynęły 3 (trzy) oferty. Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk 62-561 Ślesin, Piotrkowice 22A Cena: uśredniona cena biletu miesięcznego dla ucznia 80,00 zł. utto Cena za przedmiot zamówienia 393.600 zł. Brutto EUROMATPOL Mateusz Czkalski, ul. Topolowa 12, 62-541 Budzisław Kościelny Cena: uśredniona... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.63.2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Przetargi | 14 grudnia 2017 13:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec,gm. Nisko.... więcej...

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, 14.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro: Powiat Lwówecki działając zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zapraszado złożenia oferty na Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Lwóweckiego do prosektorium położonego na terenie Powiatu Lwóweckiego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020r., na wniosek właściwego organu... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki oraz świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

Przetargi | 14 grudnia 2017 11:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 14.12.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.9.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie... więcej...