Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i Orzeszkowej w Kobyłce (w formule zaprojektuj-wybuduj)

Przetargi | 10 stycznia 2019 10:29 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.3.2019 Aktualny termin składania ofert: 25 stycznia 2019 r., godzina: 13:00 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa na odcinkach: od ul. Nadarzyńskiej do Ronda Cudu nad Wisłą i od Ronda Cudu nad Wisłą do ul. Broniewskiego oraz przy ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Bohaterów Ossowa. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie trzech kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (zgodnie z podziałem na odcinki) wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD na każdy odcinek; 2) Wykonanie... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku

Przetargi | 10 stycznia 2019 09:14 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 10.01.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły oraz... więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Przetargi | 09 stycznia 2019 15:07 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 r. przez Urząd Gminy i Miasta Nisko.... więcej...