Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad Wykonaniem termomodernizacji budynku OSP i budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce

Przetargi | 20 sierpnia 2018 09:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd NIP 592207 98 28 tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41 www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl Starogard Gdański 20.08.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 588642-N-2018 z dnia 2018-07-13. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku OSP i budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax:... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PODAJNIK TAŚMOWY

Przetargi | 17 sierpnia 2018 18:41 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fa ycznie nowego podajnika taśmowego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy..PZP... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WÓZEK PALETOWY MASZTOWY

Przetargi | 17 sierpnia 2018 18:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę fa ycznie nowego wózka paletowego masztowego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Przetargi | 17 sierpnia 2018 18:31 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa soli drogowej dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy. PZP... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Przetargi | 17 sierpnia 2018 18:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP.... więcej...

Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębsk

Przetargi | 17 sierpnia 2018 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie nr 605783-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. Gmina Szydłowo: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dębsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Przetarg na lokal użytkowy

Przetargi | 17 sierpnia 2018 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122E/2,lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-09-05 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 5,00 zł netto. słownie: pięć złotych netto za 1 m2. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 do dnia 2018-09-04. Dziewiąty przetarg odbył... więcej...

Przetarg na lokal użytkowy

Przetargi | 17 sierpnia 2018 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziesiąty przetarg ustny eograniczony –na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-09-05 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 5,00 zł netto. słownie: pięć złotych netto za 1 m2. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 01142000 0001 do dnia 2018-09-04. Dziewiąty przetarg odbył... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2018. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych

Przetargi | 17 sierpnia 2018 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.11.2018 Pniewy, 2018-08-17 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2018. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia... więcej...

Przebudowa drogi gminnej numer 196012N Dębówko - Romany, gm. Szczytno

Przetargi | 17 sierpnia 2018 13:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 605632-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej numer 196012N Dębówko - Romany, gm. Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość

Przetargi | 17 sierpnia 2018 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia:605757-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 17.08.2018 r. Termin składania ofert: 31.08.2018 r. do godz.: 11:00... więcej...