Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” .

Przetargi | 11 października 2018 10:20 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uz ojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wy ano ofertę wykonawcy pn: 3R, Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś z siedzibą przy ul. Wilczej nr 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 3.628,50 zł. utto i termin wykonania 22.10.2018r. W... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie. dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego mw Mirsku".

Przetargi | 11 października 2018 10:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: " Wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pod nazwą: „Uz ojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wy ano ofertę wykonawcy pn: 3R, Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś z siedzibą przy ul. Wilczej nr 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 639,60 zł. utto i termin wykonania 25.10.2018r. W załączeniu: Protokół z procedury o udzielenie... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montaz trzech tablic pamiatkowych dla Projektu pn: "Budowa sieci kanalizacji nsanitarnej i sieci wodociagowej ze Stacją Uzdatniania Wody W Giebułtowie". ."

Przetargi | 11 października 2018 09:34 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montażu trzech tablic pamiątkowych dla Projektu pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wy ano ofertę wykonawcy pn: 3R, Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś z siedzibą przy ul. Wilczej nr 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 2.706,00 zł. utto i termin wykonania 25.10.2018r. W załączeniu: Protokół z procedury... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.41.2018: „Remont drogi gminnej ul. Moniuszki w Nisku i Remont drogi gminnej ul. Kopernika w miejscowości Zarzecze”

Przetargi | 10 października 2018 21:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn:„Remont drogi gminnej ul. Moniuszki w Nisku i Remont drogi gminnej ul. Kopernika w miejscowości Zarzecze”.... więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18

Przetargi | 10 października 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OŚ PRIORYTETOWA 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIAŁANIA 11.2 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM. PODDZIAŁANIE 11.2.1 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH – PROJEKTY KONKURSOWE TYP PROJEKTU: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością̨ i niepełnosprawnych Gmina Miejska Giżycko w oparciu o art. 33 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o zasadach... więcej...

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”

Przetargi | 10 października 2018 14:20 | Publikujący: Gmina Mirsk

Ogłoszenie nr 633719-N-2018 z dnia 2018-10-10 r. Gmina Mirsk: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu... więcej...