Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

III ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica, gmina Mirsk o powierzchni 0,02 ha.

Przetargi | 05 czerwca 2018 13:16 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze III-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 o ęb Krobica, gmina Mirsk o powierzchni 0,02 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW nr JG1S/00035290/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2000,00 zł. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 400,00zł. Sołectwo Krobica nie posiada planu zagospodarowania... więcej...

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.

Przetargi | 05 czerwca 2018 13:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej: - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 o ęb Grudza o powierzchni 0,18 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00000874/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 21 000,00 zł Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 4 200,00 zł. Sołectwo... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 61/2018 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przetargi | 05 czerwca 2018 12:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 61/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014.1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko, oznaczona nr geodezyjnymi... więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego z materiałami eksploatacyjnymi i sprzętem audio oraz pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych i materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku

Przetargi | 05 czerwca 2018 12:18 | Publikujący: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Warlubie, dn. 5 czerwca 2018 r. Nasz znak: SAPO.251.4.2018 Wg rozdzielnika Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Gmina Warlubie, w imieniu której działa Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację dostawy pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego z materiałami eksploatacyjnymi i sprzętem audio oraz pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych i materiałów... więcej...

ZMIANY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 05 czerwca 2018 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-06-05 W związku ze zmianami wprowadzonymi do: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:06/18. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Wymagany termin wykonania zamówienia został zmieniony z01.07.2018r. do 31.07.2019r. na01.07.2018r. do 30.06.2019r. Zmianie uległ również terminy składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać do dnia:2018-06-12do godz.10.00 Oferty zostaną otwarte dnia:2018-06-12, o godz.10.30... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 05 czerwca 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 07/18 REGIMIN, 2018-06-05 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Wymagany termin wykonania zamówienia: Zadanie 1: 01 sierpień 2018 roku Zadanie 2:... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI" NR REF. RGM.271.9.2018

Przetargi | 05 czerwca 2018 11:02 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 567747-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Gmina Starogard Gdański:,,Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2021

Przetargi | 05 czerwca 2018 09:04 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 567483-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Gmina Ciechanów:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku.

Przetargi | 04 czerwca 2018 16:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-06-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość 05-652 Pniewy Telefon:... więcej...