Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt / ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do 02.07.2018r. do godz. 10.00

Przetargi | 06 czerwca 2018 10:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 568134-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Osowo-Białe Błoto - III etap

Przetargi | 05 czerwca 2018 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 568136-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 05.06.2018 r. Termin składania ofert: 20.06.2018 r. do godz.: 09:00... więcej...