Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku przetargu

Przetargi | 19 lipca 2019 10:41 | Publikujący: Urząd Gminy Zakrzewo

... więcej...

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części

Przetargi | 18 lipca 2019 15:17 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 561120-N-2019 z dnia 2019-07-18 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Przetarg na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’

Przetargi | 18 lipca 2019 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Wójt Gminy Wieliczki ogłasza w dniu 15 lipca 2019 roku przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’, stanowiącego własność Gminy Wieliczki. Nazwa sprzedającego : Gmina Wieliczki,ul.Lipowa 53,19-404 Wieliczki. Opis przedmiotu sprzedaży: 1.Marka , typ, model pojazdu : AUTOSAN S.A. Model pojazdu H6.10.03S Rodzaj pojazdu: Autobus szkolny,3 drzwiowy , wersja ŻACZEK, 22+1+1 miejsc. Nr rejestracyjny : OTR 1946 Rok produkcji: 1999 Pojemność skokowa i moc silnika : 4353 cm³, 80 kW ,(109 KM) Nr fa yczny VIN: SUADW1DDPXS510247 Data... więcej...

Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu

Przetargi | 18 lipca 2019 14:38 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 574932-N-2019 z dnia 2019-07-18 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa odcinków dróg gminnych w gm. Biała Rawska poprzez wykonanie nawierzchni z betonu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do funkcji Klubu Seniora w budynku zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, gmina Wólka.

Przetargi | 18 lipca 2019 13:50 | Publikujący: Gmina Wólka

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Top Senior” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0018/18. ... więcej...

Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi

Przetargi | 18 lipca 2019 13:32 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: 575366-N-2019 z dnia 2019-07-18 r. Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki - Rutki Głowice.

Przetargi | 18 lipca 2019 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 17.07.2019 r ZP.272.6.2019 OFERENT 1. PBDiM ul Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki 2 . INFRASTRUKTURABUD-59 ul. Kazimierzowska 43 lok.K 02-572 Warszawa 3. PRDI ul Stefana Roweckiego Grota 8 06-500 Mława 4. ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul Mazowiecka 9a 06-400 Ciechanów 5. ZUH SEBUD Sebastian Piętka ul Reutta 16B 06-400 Ciechanów 6. PTH WAPNOPOL Adam Nowakowski ul Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu... więcej...

Ogłoszenie o wynikach IV przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 18 lipca 2019 12:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 18.07.2019r. Nasz znak: IRI.271.6.2019.8 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy” , komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Handlowo- Usługową „Fortissimus”, 59-630 Mirsk, ul. Fa yczna 16 za cenę 203.768,56 zł utto z 72- miesięcznym... więcej...