Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Przetargi | 06 września 2018 21:33 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Przetargi | 06 września 2018 19:05 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/21 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.09.2018 r. do godz. 9:00. ... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2018 do 13.10.2021"

Przetargi | 06 września 2018 14:53 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2018 do 13.10.2021" ogłoszonego w BZP pod numerem 613708-N-2018 w dniu 06.09.2018r... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019"

Przetargi | 06 września 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019" Nr sprawy: Z.271.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2018 r. pod numerem 613728-N-2018. ... więcej...

Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i Usługa przygotowania i przeprowadzenia turnieju gotowania bigosu leśnego

Lwówek Śląski, dnia 6 września 2018 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: I. Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i wypożyczenie 20 stołów wraz z 40 ławkami . II. Usługa przygotowania i przeprowadzenia turnieju gotowania bigosu leśnego - Zakup oraz o óbkę surowców do przygotowania bigosu leśnego w formie turnieju dwóch drużyn, organizacja stoisk, iprzebiegu gotowania... więcej...

Przetarg na sprzedaż pługa odśnieżnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż: PŁUGA ODŚNIEŻNEGO ML 51-A. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 21 września 2018r. w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.... więcej...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”, nr ref. RGM. 271.16.2018

Przetargi | 06 września 2018 12:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.16.2018 Starogard Gdański, dn. 06.09.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.16.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”: Kwota... więcej...

rozeznanie rynku - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wykonania i montażu wieży dla jerzyków

Przetargi | 06 września 2018 12:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 05 września 2018 roku. WGK.7080.3.2018.DD Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na zadanie pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej wykonania i montażu wieży dla jerzyków” 1. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 087 732 41 31 Fax: 087428 52 41 E mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl ... więcej...

Zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu

Lwówek Śląski, dnia 6 września 2018 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu, który odbędzie się 29.09.2018 roku, zgodnie z poniższym grafikiem: 29.09.2018 r. w godz. 08.00 – 20.00, ochrona imprezy, w tym: 2 patrole piesze dwuosobowe złożone z 1 pracownia kwalifikowanego i 1 pracownika ochrony fizycznej w godzinach 08.00 – 20.00; 1 posterunek dwuosobowy,... więcej...