Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

Przetargi | 19 grudnia 2018 09:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nazadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej wbudynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Giżycko, grudzień 2018 r. 1. Informacje... więcej...

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.137.2018 dla zadania: "Remont mieszkań socjalnych w Hadrze ul. Koszęcińska 9"

Przetargi | 19 grudnia 2018 09:16 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Zapytanie wraz z załącznikami w załączeniu UWAGA!! Do wyceny wełny należy przyąć współczynni lambda min 0,039 W/mK. Dodatkowo należy na stropie przewidzieć folię paraizolacyjną... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku”

Przetargi | 18 grudnia 2018 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, dnia 18.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.15.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” I. Opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy mogą składać oferty w zakresie: 1) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy wraz z transportem do schroniska dla zwierząt; 2) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku... więcej...

zapytanie ofertowe na usługi na usługi utrzymania porządku i czystości na ciągach pieszych, placach i chodnikach w Lubomierzu i na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Lubomierz, oraz zimowe utrzymanie chodników w Lubomierzu z podziałem na dwie części

Przetargi | 18 grudnia 2018 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Z uwagi na błędny tekst zapytania ofertowego, który był wprowadzony pierwotnie, Zamawiajacy przedłuża tarmin składania ofert na dzień 28.12.2018r. godz. 10.00. W ogłoszeniu, w chwili obecnej znajduje się prawidłowy tekst zapytania ofertowego.... więcej...

Unieważnienie zapytania ofertowego nr R.Oś.6140.12.2018

Przetargi | 18 grudnia 2018 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 18.12.2018 r. R.Oś.6140.12.2018 (1) Urząd Gminy Pniewy informuje, że zapytanie ofertowe nr R.Oś.6140.12.2018 na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” zostaje unieważnione z powodu aku wpływu ofert spełniających wymagania formalne zapytania ofertowego. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak... więcej...

Informacja z otwarcia ofert „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

Przetargi | 18 grudnia 2018 14:16 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dnia 18 grudnia 2018 roku Znak sprawy: ZP.271.10.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający – Gmina Dmosin - po otwarciu ofert w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Dmosinie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r.... więcej...