Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zakup koparko - ładowarki

Przetargi | 23 lipca 2019 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy Bodzanów

... więcej...

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 880 307,59 zł

Przetargi | 23 lipca 2019 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 577402-N-2019, Data ogłoszenia: 23.07.2019 r. Termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godz.: 10:00... więcej...

Przetarg nieograniczony: Aranżacja budynku Szkoły Podstawowej na budynek Urzędu Gminy Pawonków

Przetargi | 23 lipca 2019 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 577231-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Gmina Pawonków: Aranżacja budynku Szkoły Podstawowej na budynek Urzędu Gminy Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskichw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 O... więcej...

KOREKTA OGŁOSZENIA: Przetarg na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’

Przetargi | 23 lipca 2019 09:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

W ogłoszeniu "Przetarg na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’ mylnie podano datę otwarcia ofer: 24.06.2019 r. Prawidłowa data to 24.07.2019 r. Błąd powstał na skutek omyłki pisarskiej. ... więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice - Białogórne etap II

Przetargi | 23 lipca 2019 09:27 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 540163411-N-2019 z dnia 06-08-2019 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 576337-N-2019 Data: 23/07/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000000, ul. ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468159377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/19. NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE

Przetargi | 22 lipca 2019 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2019-07-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/19. Nazwa zadania: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego ADAMA RZEWUSKIEGO 19 Kod... więcej...

Drugi Przetarg nieograniczony - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 22 lipca 2019 13:12 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza DRUGI przetarg nieograniczony na: dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski Przetarg składa się z dwóch zadań: ZADANIE I: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. ZADANIE II: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski. Oferent przystępujący do... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia pn. Dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Przetargi | 22 lipca 2019 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3096/wiadomosci/480347/files/skmbt_c22019072211150.pdf" target="_blank">... więcej...