Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont łazienek Strażnicy OSP Konie.

Przetargi | 06 czerwca 2018 14:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.8.2018 Pniewy, 06.06.2018r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie do... więcej...

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.47.2018 pn: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby – etap II”.

Przetargi | 06 czerwca 2018 14:17 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączniu. UWAGA! Program Funkcjonalno Użytkowy skompresowany w formacie *.rar Przed rozpakowaniem PFU należy najpierw porbać wszystkie części.... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck"

Przetargi | 06 czerwca 2018 13:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "POdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck" ogłoszonego w BZP pod numerem 567898-N-2018 w dniu 06.06.2018r.... więcej...

Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt / ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do 02.07.2018r. do godz. 10.00

Przetargi | 06 czerwca 2018 10:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 568134-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Gmina Miejska Giżycko: Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...