Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dobudowa pomieszczenia magazynowego boiska sportowego w Strzegowie - drugie postępowanie

Przetargi | 26 kwietnia 2019 14:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 542237-N-2019 z dnia 2019-04-26 r. Gmina Strzegowo: Dobudowa pomieszczenia magazynowego boiska sportowego w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości: park podworski w Sokołówku.

Przetargi | 26 kwietnia 2019 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów dn. 25 kwietnia 2019 r. RG.6840.1.2019 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej, odbył w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fa yczna 8 /sala narad/. Przetargiem objęta była nieruchomość gruntowa w miejscowości Sokołówek o ęb geodezyjny Mieszki Różki, dla działki w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie urządzona jest księga wieczysta KW PL1C/00030094/6. Przetarg odbył się wynikiem negatywnym, gdyż nie było wpłat wadium. Wójt Gminy Ciechanów /-/ Marek... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości.

Przetargi | 26 kwietnia 2019 07:34 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (o ęb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (o ęb 0007 Czarna, gm. Złoczew) I. Zamawiający Gmina Złoczew ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew NIP 827 22 34 466, Telefon: 43820 22 70, fax: 43820 25 92, e-mail: gmina@zloczew.pl II. Przedmiot zamówienia Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 184 z nieruchomością... więcej...

MOSiR - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

Przetargi | 25 kwietnia 2019 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „F” z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu. Na powyższym stanowisku jest zlokalizowany domek handlowy o wyglądzie i parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczoruda położonej w Gminie Pniewy

Przetargi | 25 kwietnia 2019 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.8.2019 Pniewy, 2019-04-25 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczoruda położonej w Gminie Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 460 266,00 zł W terminie do dnia 2019-04-25 złożono następujące... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 25 kwietnia 2019 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 25.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, wydzierżawienia na okres 3,5,10 lat oraz wydzierżawienia od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Elbląg nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony. Wykaz zamieszczony... więcej...