Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

Przetargi | 03 grudnia 2018 14:03 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dnia 3 grudnia 2018 roku Znak sprawy: ZP.271.7.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający – Gmina Dmosin - po otwarciu ofert w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Dmosinie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz.... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy z 3 grudnia 2018 r.

Przetargi | 03 grudnia 2018 12:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Fiat Ducato Typ 250

Przetargi | 03 grudnia 2018 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Wójt Gminy Wieliczki ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Fiat Ducato Typ 250 Dane dotyczące środka trwałego: Marka , typ, model pojazdu : Fiat Ducato typ 250 Rodzaj pojazdu: specjalny policyjny ,9 miejsc Nr rejestracyjny : bez numeru Rok produkcji: 2009 Pojemność skokowa i moc silnika : 2999 cm³, 115,5 kW Nr fa yczny: ZFA25000001637719 Data ważności badania technicznego: ak Ubezpieczenie OC I NNW : ak Dop. masa całkowita: 3300 kg Stan licznika: 275425 km, potwierdzony dokumentami. Cena wywoławcza : 4600 PLN utto ( słownie :cztery tysiące sześćset... więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

Przetargi | 03 grudnia 2018 12:36 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Ogłoszenie nr 656443-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Fiat Ducato Typ 250

Przetargi | 03 grudnia 2018 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Wójt Gminy Wieliczki ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Fiat Ducato Typ 250 Dane dotyczące środka trwałego: Marka , typ, model pojazdu : Fiat Ducato typ 250 Rodzaj pojazdu: specjalny policyjny ,9 miejsc Nr rejestracyjny : bez numeru Rok produkcji: 2009 Pojemność skokowa i moc silnika : 2999 cm³,115,5 kW Nr fa yczny: ZFA25000001646778 Data ważności badania technicznego: ak Ubezpieczenie OC I NNW : ak Dop. masa całkowita: 3490 kg Stan licznika: 203551 km, potwierdzony dokumentami. Cena wywoławcza : 3100 PLN utto ( słownie :trzy tysiące sto złotych)... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania pn. Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw

Przetargi | 03 grudnia 2018 12:23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje o wyborze oferty dla zadania pn. Rozszerzenie oferty kulturalnej w Linowcu o plac zabaw Szczegółowa informacja w załaczniku. Wójt Gminy Starogard Gdański... więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetargi | 03 grudnia 2018 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Wójt Gminy Wieliczki ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego Dane dotyczące środka trwałego: Marka , typ, model pojazdu : FS - Lublin Żuk A 15B Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy ,2 miejsca w kabinie. Rodzaj nadwozia : furgon 4 drzwiowy Nr rejestracyjny : SWY 4385 Rok produkcji: 1979 Pojemność skokowa i moc silnika : 2120 cm³, 66 kW Nr fa yczny: 321228 Data ważności badania technicznego: 18.07.2019 r. Ubezpieczenie OC I NNW : od 02.01.2018 roku do 01.01.2019 roku Dop. masa całkowita: 2755 kg. Stan licznika: 5991 km, potwierdzony dokumentami. Cena... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Przetargi | 30 listopada 2018 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.17.2018 Pniewy, 2018-11-30 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 149 980,89 W terminie do dnia 2018-11-30 złożono następujące... więcej...

Ogloszenie o zamówieniu - DOSTAWA PALIW DLA GMINY KOWALE OLECKIE W ROKU 2019

Przetargi | 30 listopada 2018 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/11/30 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13 ... więcej...