Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin"

Przetargi | 16 kwietnia 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI. 271.2.1.10.2018.MF Starogard Gdański 16.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 534582-N-2018 z dnia 21.03.2018r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Remont drogi gminnej relacji Stary Garwarz - Wólka Garwarska"

Przetargi | 13 kwietnia 2018 16:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "remont drogi gminnej relacji Stary Garwarz - Wólka Garwarska" ogłoszonego w BZP pod numerem 545143-N-2018 w dniu 13.04.2018r.... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19 do S22”

Przetargi | 13 kwietnia 2018 14:24 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 12 kwietnia 2018 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY znak sprawy: Zp.271.1.2018 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19 do S22” Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym wy ano do realizacji... więcej...

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Przetargi | 13 kwietnia 2018 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotemzamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży PożarnejMalanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 23.04.2018 roku do godziny 09:30. Oferty zostaną... więcej...

2018-04-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej

Przetargi | 13 kwietnia 2018 13:21 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 735/1 Powierzchnia: 0,0025 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00009330/7, Opis i przeznaczenie nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, przeznaczona pod budowę garażu, w zabudowie szeregowej. W skrajnym fragmencie działki rośnie żywopłot Cena wywoławcza netto: 5.600,- zł Wysokość wadium: 1.000,- zł Wysokość postąpienia - minimum: 60,-zł Nieruchomość nr 2: Nr ewidencyjny: 735/2 Powierzchnia:... więcej...

Zapytanie ofertowe: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie

Przetargi | 13 kwietnia 2018 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty na zadanie: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie W zapytaniu ofertowym na zadanie: Remont elewacji budynku szkoły w Wójcinie została złożona 1 ważna oferta przez firmę Usługi Ogólnobudowlane KOWIR-BUD Robert Koczorowski, ul. Makowa 6, 88-320 Strzelno na kwotę: 68.616,26 zł utto, termin realizacji do 31.082018 r., gwarancja 36 miesięcy. Kwota zabezpieczona w budżecie zamawiającego na realizację ww. zadania 80.000,00 zł. Jeziora Wielkie, dnia 13.04.2018 r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie Wójcin... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie"

Przetargi | 13 kwietnia 2018 12:16 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 543808-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Gmina Starogard Gdański: Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert do 23.04.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Przetargi | 13 kwietnia 2018 12:04 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 23.04.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp.... więcej...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.03.2019 r. /termin składania ofert - do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00/.

Przetargi | 13 kwietnia 2018 12:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 544663-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Gmina Miejska Giżycko:Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.03.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Zapytanie ofertowe numer RGK.271.12.2018 wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym

Przetargi | 13 kwietnia 2018 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb., ponieważ nie zostały złożone oferty na ww. zadanie. Uwaga: zamieszczono wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego - załącznik w formacie PDF Jeziora Wielkie, dnia 13 kwiecień 2018 r. RGK.271.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuśnierz na odcinku... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wiejskiej 50 w Giżycku

Przetargi | 13 kwietnia 2018 11:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wiejskiej 50 w Giżycku” 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500... więcej...