Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”.

Przetargi | 01 sierpnia 2018 11:38 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacunych dla przedszkolaków" Nr. ref. RGM.271.13.2018

Przetargi | 01 sierpnia 2018 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.13.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana ofertom Nr nadany Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy Łączna... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, nr ref. RGM.271.10.2018

Przetargi | 31 lipca 2018 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 500181082-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... więcej...

Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku administaracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia /termin składania ofert do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 31 lipca 2018 14:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 596357-N-2018 z dnia 2018-07-31 r. Gmina Miejska Giżycko:Zakup i montaż wyposażenia siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zakup... więcej...