Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym nr WT/PDG/1.09

Przetargi | 10 marca 2009 09:05 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Dotyczy postępowania przetargowego na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110050 D, ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 30 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2526 D W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. Nastąpiła zmiana w projekcie umowy. W paragrafie 5 dodano punkt 2 o treści: 2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami przejściowymi o wartości nie mniejszej niż 30% całkowitej wartości zamówienia utto. Wykonawca, na 7 dni przed wystawieniem faktury, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego. Roboty rozliczane fakturą przejściową muszą być potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót.... więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

Przetargi | 09 marca 2009 11:56 | Publikujący: Miasto Leżajsk

Szczegóły w załączniku.... więcej...

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Przetargi | 09 marca 2009 10:12 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dn. 9 marca 2009 r. Znak: Zp - 314/1-5/2009 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. opublikowano w BZP w dniu 19.02 2009 r. pod nr 40123 - 2009 Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... więcej...

2009-03-06, Burmistrz Węgorzowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości

Przetargi | 06 marca 2009 15:15 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Węgorzowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Węgorzewie przy ulicy Armii Krajowej: Nieruchomość 1: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: m. Węgorzewo ul. Armii Krajowej 2. Numer działki: 72/2 i 73/3 3. Powierzchnia działki: 19 m2 4. Numer KW: 3754 i 9556 5. Opis nieruchomości: Działki przeznaczone obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy pod budowę garażu o konstrukcji murowanej 6. Cena wywoławcza: 4.000,- zł netto 7. Wysokość wadium: 800,- zł 8. Postąpienie minimum... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetargi | 06 marca 2009 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Numer sprawy GCKiI 341/2/09 Kochanowice, dnia 06.03.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „ Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach ul. Lubliniecka... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi | 05 marca 2009 12:42 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

... więcej...

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Niwnice i Gradówek gm. Lwówek Śląski

Przetargi | 05 marca 2009 11:51 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Niwnice i Gradówek gm. Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 50706 - 2009; data zamieszczenia: 05.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ... więcej...

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Przetargi | 04 marca 2009 14:09 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Znak: Zp 341/1- 4 /2009 Do wiadomości Uczestników postępowania przetargowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. Pytanie W nawiązaniu do wcześniejszego zapytania i do odpowiedzi pismem Zp 341/1-3/2009 chciałbym doprecyzować moje wątpliwości pytaniem: Czy w terminie 6 miesięcy należy wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czy... więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont budynku remizy strażackiej w Turce - remont pomieszczeń i wydzielenie nowej sali komputerowej.

Przetargi | 04 marca 2009 13:02 | Publikujący: Gmina Wólka

PRZETARG NIEOGRANICZONY Remont budynku remizy strażackiej w Turce - remont pomieszczeń i wydzielenie nowej sali komputerowej. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 45441 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl I.... więcej...

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego Nr 25, położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z udziałem w 29/1000 częściach wspólnych budynku i urządzeń.

Przetargi | 04 marca 2009 12:41 | Publikujący: Miasto Leżajsk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU BURMISTRZ LEŻAJSKA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego Nr 25, położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 63A w Leżajsku wraz z udziałem w 29/1000 częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku Nabywcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 15 stycznia 2106 w 29/1000 częściach działki nr 4162/109 o powierzchni 2285 m2, wpisanej do KW Nr 39.428. Lokal nr 25 o powierzchni użytkowej 50,22 m2 położony jest na IV piętrze składa się z... więcej...

2009-03-03, Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Kalu naprzeciw plaży sołeckiej nad Święcajtami

Przetargi | 03 marca 2009 15:16 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zawiadomienie o wyborze oferty patrz załącznik Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Kalu naprzeciw plaży sołeckiej nad Święcajtami ” ogłoszonego w BZP nr 44397 dnia 03.03.2009 r. Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem. Pyt. 1. „Zgodnie z zapisem SIWZ ust. XII pkt 6 Wykonawca nie dołącza kosztorysów... więcej...