Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla „Krytej Pływalni” i sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Przetargi | 11 maja 2010 07:44 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Nr sprawy ZP/PN/2/12/2010 Herby, dnia 2010-05-10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: na wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego nr 1 z otworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych w Zalesiu Gmina Glinojeck pow Ciechanów woj. mazowieckie

Przetargi | 10 maja 2010 15:08 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck 18.01.2010 r. BP-7020/13/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w przetargu nieograniczonym „na wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego nr 1 z otworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych w Zalesiu Gmina Glinojeck pow Ciechanów woj. mazowieckie ", wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą... więcej...

Remont drogi dz. nr 343 o długości 938 mb. w miejscowości Radłówka

Przetargi | 10 maja 2010 13:10 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Remont drogi dz. nr 343 o długości 938 mb. w miejscowości Radłówka Numer ogłoszenia: 110963 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Remont drogi dz. nr 343 o długości 938 mb. w miejscowości Radłówka

Przetargi | 10 maja 2010 13:03 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Remont drogi dz. nr 343 o długości 938 mb. w miejscowości Radłówka Numer ogłoszenia: 110963 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DO SPRAWY NUMER 08/10 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI LEKOWO

Przetargi | 10 maja 2010 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAPYTANIE Po przejrzeniu dokumentacji ofertowej na przetarg nieograniczony „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Lekowo" nr. sprawy 08/10, w szczególności kosztorysu ślepego załączonego do wyżej wymienionej dokumentacji, oraz odbyciu wizji lokalnej stwierdzam następujące aki w pozycjach kosztorysowych: 1) KNNR 2 0604-02 - Montaż foli paroizolacyjnej na konstrukcji drewnianej 2) KNR 4-04 0507-01 ANALOGIA - Roze anie pokrycia dachowego z gontu drewnianego. Lub KNR 4-01 W 0417-01 ANALOGIA -Montaż nadbitek 4x5cm po długości krokwi z tarcicy nasyconej... więcej...

2010-05-07, Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami

Przetargi | 07 maja 2010 16:26 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo: Kompleksowa obsługa Gminy Węgorzewo w zakresie świadczenia usług związanych z odpadami. Numer ogłoszenia: 109793 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, faks 087 4275401. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - gmina Starogard Gdański

Przetargi | 07 maja 2010 15:13 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86169 - 2010 data 15.04.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: · Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. · W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert; 11.05.2010. ·... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry”

Przetargi | 07 maja 2010 09:18 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-5/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do pól – ul. Pietruchowa w Łagiewnikach Wielkich”

Przetargi | 07 maja 2010 09:15 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-4/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do pól – ul. Pietruchowa w Łagiewnikach Wielkich” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków””

Przetargi | 07 maja 2010 09:14 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-3/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej –ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków”

Przetargi | 07 maja 2010 09:13 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-2/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej –ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 06 maja 2010 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-05-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/10. Nazwa zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regimin” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego... więcej...