Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE LICYTACJI USTNEJ

Przetargi | 11 grudnia 2018 08:52 | Publikujący: Urząd Gminy Świętajno

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE LICYTACJI USTNEJ Wykaz sprzętu do sprzedaży Lp Wyszczególnienie Nr inwentarzowy Rok prod. Cena wywoławcza 1 Wóz asenizacyjny „MEPROZET” Pojemność 9000 l (9 m3) 7-75-748 1987 1500,00 zł INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Licytacja odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Świętajnie. Wymieniony wóz asenizacyjny można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie. Osobą do udzielania bliższych informacji... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY MZK GIŻYCKO W ROKU 2019

Przetargi | 10 grudnia 2018 20:24 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawa paliw płynnych na potrzeby MZK Giżycko w roku 2019”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonegi pn. Dostawa oleju opałowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo

Przetargi | 10 grudnia 2018 15:06 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 10 grudnia 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa oleju opałowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo”, wpłynęła 1 oferta: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena utto w zł Termin płatności 1. Spółka Jawna T & J Tyrakowski, Jachnik Ul. Sławoszewska 2b 63 – 220 Kotlin 286.308,00 30 dni Zamawiający podaje do informacji, że... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku”

Przetargi | 10 grudnia 2018 14:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, dnia 10.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.12.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” I. Opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy mogą składać oferty w zakresie: 1) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy wraz z transportem do schroniska dla zwierząt; 2) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.

Przetargi | 10 grudnia 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2018-12-10. RRG.III.271.6.2018 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z poźn. zm) Zamawiający... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku

Przetargi | 10 grudnia 2018 11:04 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie nr 659482-N-2018 z dnia 2018-12-10 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na

Przetargi | 08 grudnia 2018 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Rozogi

„Dowóz uczniów do Szkół mi Przedszkoli na terenie gminy Rozogi w 2019 r. na podstawie biletów miesięcznych”... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Przetargi | 07 grudnia 2018 15:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-12-07 In.271.17.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,... więcej...