Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Transport materiałów sypkich w ilości 300 000 t/km w roku 2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na transport materiałów sypkich w ilości 300 000 t/km w roku 2019. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2018 r. o godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:05. Szczegóły zamówienia w załączonym "zapytaniu ofertowym".... więcej...

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro, na usuwanie pojazdów z dróg połozonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2018 r. o godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00. Szczegóły zamówienia w załączonym "zapytaniu ofertowym".... więcej...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub zajęć rekreacyjnych (bez możliwości prowadzenia działalności handlowej).

Przetargi | 05 października 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dą owskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub zajęć rekreacyjnych (bez możliwości prowadzenia działalności handlowej). Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 17.10.2018... więcej...

Zapytanie ofertowe - Budowa obwodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach komunalnej linii napowietrznej n.n. w Białowieży przy ul. Stacja Towarowa

Przetargi | 05 października 2018 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

http://bip.ug.bialowieza.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1234">Zapytanie ofertowe - Oświetlenie Stacja Towarowa w pliku PDF Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - Oświetlenie Stacja Towarowa w pliku DOC Zał. nr 2 - Projekt umowy - Oświetlenie Stacja Towarowa w pliku PDF ... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na wyk. zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Przetargi | 05 października 2018 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI. 271.15.10.2018.MF Starogard Gdański 05.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 609 129-N-2018 z dnia 27.08.2018 r. na wykonanie zadania pn; „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych

Przetargi | 05 października 2018 12:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo dn. 05.10.2018r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, tel.... więcej...

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Stupsk i jednostek organizacyjnych Gminy Stupsk w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Przetargi | 05 października 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Umowe nr GKI.272.16.2018.AM z w/w wykonawcą zawarto w dniu 05.11.2018r. Ogłoszenie nr 632228-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. Gmina Stupsk: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Stupsk i jednostek organizacyjnych Gminy Stupsk w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie... więcej...

Dostawa piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę (sprzedaż) piasku płukanego 0-2, w ilości 10.000 ton (bez transportu). Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2018 r. o godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:05. Szczegóły zamówienia w załączonym "zapytaniu ofertowym".... więcej...