Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty

Przetargi | 22 grudnia 2008 13:44 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

... więcej...

Dostawa paliw silnikowych na rok 2009 dla ZBGKiM Lwówek Śląski

Przetargi | 19 grudnia 2008 14:26 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Dostawa paliw silnikowych na rok 2009 dla ZBGKiM Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 373421 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 647 81 81, faks 0-75 647 73 80. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Informacja o wynikach przetargu

Przetargi | 19 grudnia 2008 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy Stara Kamienica

Stara Kamienica, 19.12.2008r. Rozstrzygnięcie przetargu Informuję, że w dniu 30.06.2008 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn: ,,Prowadzenie bankowej obsługi wraz z zastępczą obsługą kasową budżetu gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wy ano ofertę: numer oferty: 1 firma (nazwa): Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna adres: 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 10/16 Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34 58-500 Jelenia Góra uzasadnienie:... więcej...

2008-12-19, Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przetargi | 19 grudnia 2008 12:45 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik Węgorzewo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Numer ogłoszenia: 264934 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, faks 087 4275401. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetargi | 19 grudnia 2008 11:39 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 371979 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247170 - 2008r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:... więcej...

UWAGA: Modyfikacja treści SIWZ: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011.

Przetargi | 19 grudnia 2008 10:34 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 19-12-2008r. IN-341/PG-36/69/08 Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn.: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011. Zamawiający informuje,... więcej...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6”

Przetargi | 18 grudnia 2008 11:27 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Budowy Krytej Pływalni w Herbach na działce 486/6” Nr ZP/PN/24/8/08 Herby, dnia 18.12.2008 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę Krytej Pływalni w Herbach na działce nr. 486/6”, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytanie 1. Proszę o podanie rodzaju wypełnienia barierek przy trybunach, czy jest to poliwęglan? Odpowiedź: Tak, poliwęglan pełny. Pytanie 2. Czy istnieje możliwość zastąpienia podanej konstrukcji barierek... więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi | 17 grudnia 2008 14:10 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI W 2009 ROKU.... więcej...