Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Przetargi | 23 listopada 2010 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

349710/2010 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 349710/2010. Nazwa zadania: Część I: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia dla Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie gmina Bytnica, Część II: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zbiornika retencyjnego o pojemności minimum 50m3 dla Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie gmina Bytnica. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010nr113poz.759) Zamawiający informuje,... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego BP-7020/28/10 na wykonanie lodowiska mobilnego na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej w ramach programu Biały Orlik przy ulicy Parkowej

Przetargi | 23 listopada 2010 12:41 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck 23.11.2010 r. BP-7020/28/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie lodowiska mobilnego na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej w ramach programu „ Biały Orlik” przy ulicy Parkowej, wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: HEFAL-SERWIS SA 44-300... więcej...

Odpowiedź na wniosek do SIWZ do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010

Przetargi | 23 listopada 2010 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gd. 23.11.2010 r. FIN-Kredyt/2/2010 Uczestnicy postępowania Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynął wniosek do postępowania przetargowego na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010”. Treść wniosku: Wydłużenie terminu zgłaszania ofert o co najmniej 7 dni tj. do dnia 06.12.2010 r. Odpowiedź: Zamawiający nie może przychylić się do wniosku o przedłużenie terminu składania ofert. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia... więcej...

Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010.

Przetargi | 23 listopada 2010 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gd. 23.11.2010 r. FIN-Kredyt/2/2010 Uczestnicy postępowania przetargowego Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęła prośba o uzupełnienie dokumentacji związanej z przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.096.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Starogard Gdański w roku 2010. Treść prośby: W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu w wysokości 2.096.000,- zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu w 2010r. prosimy o uzupełnienie następujących dokumentów: 1. aktualnych... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA I przetarg ustny ograniczony dla osób fizycznych spełniających warunki określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie Gniewkowo z adresem zameldowania na terenie sołectwa Gąski oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych , na sprzedaż prawa własności niez

Przetargi | 22 listopada 2010 14:34 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny ograniczony dla osób fizycznych spełniających warunki określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie Gniewkowo z adresem zameldowania na terenie sołectwa Gąski oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych , na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości... więcej...

2010-11-19, Przetarg ustny, ograniczony do mieszkańców wsi Guja, na sprzedaż, na własność działki gruntu

Przetargi | 19 listopada 2010 16:59 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny, ograniczony do mieszkańców wsi Guja, na sprzedaż, na własność działki gruntu, położonej we wsi Guja, gmina Węgorzewo: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: o ęb Guja, gmina Węgorzewo 2. Numer geod. działki: 203/2 3. Powierzchnia działki: 0,1828 ha 4. Numer KW: OL2G/00014303/7 5. Opis nieruchomości: Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją ustalająca warunki zagospodarowania. Wg ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem PsIV.. 6. Cena wywoławcza netto: 21.000,-... więcej...

2010-11-19, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego, położonego w Węgorzewie przy ul. Chopina

Przetargi | 19 listopada 2010 16:59 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego, położonego w Węgorzewie przy ul. Chopina 1. Oznaczenie nieruchomości miasto Węgorzewo, ul. Chopina 1 , lokal nr 7 Nr geod. działki 185 m2 Nr Kw OL2G000010066/5 Opis nieruchomości lokal mieszkalny nr 7 o pow. 16,70 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem wc. o pow. 1,70 m2 i piwnicy o pow. 7,56 m2 oraz udziałem 78/1000 w elementach wspólnych nieruchomości i takim samym udziałem we własności działki gruntu. Cena wywoławcza 28.000 zł w tym za lokal 27.147 zł za udział... więcej...

2010-11-19, Informacja o wywieszonym wykazie działki przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży

Przetargi | 19 listopada 2010 16:58 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 19 listopada 2010 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem działki gruntu nr geod. 245/7 o pow. 0,1135 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Małej, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży, w ramach realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Szkoła Filialna w Sobocie

Przetargi | 19 listopada 2010 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 267081-2010 z dnia 2010-09-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Lwówku Śląskim, Filii w miejscowości Sobota. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) krycie dachu dachówką... Termin składania ofert: 2010-10-13 Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Szkoła Filialna w Sobocie Numer ogłoszenia:... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. : "Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Szkoła Filialna w Sobocie"

Przetargi | 19 listopada 2010 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Szkoła Filialna w Sobocie. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego j.w. została uznana za najkorzystniejsząi uzyskała 100 punktów oferta: Usługi Ogólnobudowlane Fijałkowscy Stanisław & Marek Fijałkowscy ul. Widnica 6 59 – 600 Lwówek Śląski W niniejszym postępowaniu złożone... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY na Budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy

Przetargi | 19 listopada 2010 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

‘’Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego’’ OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu przetargowego nr 293889-2010 z 19.10.2010 r. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Nazwa zadania – : Budowa kompleksu boisk sportowych... więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Przetargi | 19 listopada 2010 13:53 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 19 listopada 2010r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego 7 na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr 853/343, na karcie mapy 1-4, działki... więcej...

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WÓJT GMINY KOCHANOWICE

Przetargi | 19 listopada 2010 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WÓJT GMINY KOCHANOWICE Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) o g ł a s z a: dnia 9 grudnia 2010 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Kochanowice o godz. 1000 zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po dawnej szkole (filia szkoły podstawowej), położonej w miejscowości Lubockie przy ul. Szkolnej, na działce... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINY REGIMIN

Przetargi | 19 listopada 2010 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 25/10 Regimin 19.11.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINY REGIMIN”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Numer usługi P.W.... więcej...