Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni ul. Zmuliska

Przetargi | 08 czerwca 2010 15:16 | Publikujący: Miasto Leżajsk

Szczegóły w załączniku - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni na ul. Zmuliska w Leżajsku... więcej...

Odpowiedzi na pytania do przetargu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Przetargi | 08 czerwca 2010 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Pytanie: Czy Zamawijący jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe do wykonawstwa w twchnologii bezwykopowej (tj. mikrotunelingu) oraz do wykopu otwartego stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów połozonych w pasie drogowym lub poza nim? Odpowiedź: Informujemy, że projektant nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju rury jak kamionkowa. Z uwagi na fakt, iż odcinki wykonane z rur kamionkowych... więcej...

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i uaktualniony przedmiar robót - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane

Przetargi | 08 czerwca 2010 13:48 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, 8 czerwca 2010 Wyjaśnienie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane jeden z wykonawców w faksie z dnia 04.06.2010 ode anym przez zamawiającego dnia 07.06.2010 zadał następujące pytania: „Wykonawca w związku z zapoznaniem się z dokumentacja przetargową prosi o wyjaśnienie co następuje: 1.... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi | 08 czerwca 2010 12:04 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Urząd Gminy Kuślin, dnia 08.06.2010r. w Kuślinie 64-316 Kuślin Z.P. 341-4/7/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z.P. 341-4/2010. Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kuślin i Śliwno. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia złożone przez Wykonawców:... więcej...

2010-06-07, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w obrębie Przystań – Stawki, gmina Węgorzewo

Przetargi | 07 czerwca 2010 15:23 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 166 o powierzchni całkowitej 1,69 ha, położonej w o ębie Przystań – Stawki, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Oznaczenie nieruchomości – o ęb Przystań – Stawki. Nr geod. działki – 166. Powierzchni działki – 1,69 ha. Opis przedmiotu dzierżawy – działka nr geod. 166 o powierzchni 1,69 ha, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps III–0,33 ha; Ps IV–0,87 ha; Ł IV–0,03... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Powstańców w Łagiewnikach Małych”

Przetargi | 07 czerwca 2010 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 07.06.2010r. ZP-9/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ” Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Powstańców w Łagiewnikach Małych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kośmidry

Przetargi | 07 czerwca 2010 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 07.06.2010r. ZP-8/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kośmidry” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ ”Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich”

Przetargi | 07 czerwca 2010 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 04.06.2010r. ZP-7/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków

Przetargi | 07 czerwca 2010 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 04.06.2010r. ZP-6/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 07 czerwca 2010 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 10/10 Regimin 07.06.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regimin” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 1 złożoną... więcej...

Zmiana przedmiaru robót w zadaniu 1 dla przetargu Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Rywałd, Klonówka, Kokoszkowy, Janin na terenie gminy Starogard Gdański

Przetargi | 07 czerwca 2010 12:36 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawijacy wprowadza korektę w przedmiarze robót dla zadania 1 - miejscowość: Klonówka. Zmiana została zapisania również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Skorygowany przedmiar jak i SIWZ w załączeniu.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I

Przetargi | 04 czerwca 2010 15:24 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Glinojeck: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I Numer ogłoszenia: 156328 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM : Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu głównego, pomieszczeń biurowych oraz części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6

Przetargi | 04 czerwca 2010 14:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OGŁOSZENIE Z DNIA 2010-06-02 Złoczew: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu głównego, pomieszczeń biurowych oraz części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6 Numer ogłoszenia : 154612 –2010; data zamieszczenia 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół... więcej...