Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2007-11-19, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu

Przetargi | 19 listopada 2007 14:18 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionej działki gruntu, położonej we wsi Wesołowo: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: gm. Węgorzewo, wieś Wesołowo 2. Numer działki: 106/5 3. Powierzchnia działki: 1000 m2 4. Numer KW: 1465 5. Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu stanowiąca były zbiornik przeciwpożarowy, w Ewidencji Gruntów i Budynków opisana jako Wp (grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi) 6. Cena wywoławcza: 2.900,- zł 7. Wysokość wadium: 500,- zł 8. Postąpienie... więcej...

2007-11-19, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanych

Przetargi | 19 listopada 2007 14:17 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych, położonych we wsi Kal, gmina Węgorzewo: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: obręb Kal, gm. Węgorzewo 2. Numer działki: 132/5 3. Powierzchnia działki: 1848 m2 4. Numer KW: 10658 5. Opis nieruchomości: zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym, stanowiąca teren istniejącej zabudowy rolniczej, uzupełniony projektowaną zabudową mieszkaniową, jednorodzinną, z dopuszczeniem adaptacji istniejącej zabudowy na potrzeby turystyczne, rekreacyjne,... więcej...

2007-10-12, Dostawa samochodu ciężarowego z zabudowanym urządzeniem hakowym

Przetargi | 13 listopada 2007 15:57 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiot zamówienia: „DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWANYM URZĄDZENIEM HAKOWYM” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: VOLVO POLSKA SP. Z O.O. ul. Mydlana 51- 502 Wrocław Cena ofertowa: 287 554,00 zł w tym podatek VAT 51854,00 zł. Jeden z Wykonawców zwrócił się w trybie art. 38 Ustawy PZP z pytaniami o wyjaśnienie treści siwz. Treść w Załączniku... więcej...

2007-11-12, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek gruntu

Przetargi | 12 listopada 2007 14:24 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych działek gruntu, położonych w obrębie Przystań - Stawki, gmina Węgorzewo: Działka nr 1. 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: obręb Przystań - Stawki, gm. Węgorzewo 2. Numer działki: 4/56 3. Powierzchnia działki: 20286 m2 4. Numer KW: 13049 5. Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntu. Teren nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty wykorzystywane są rolniczo i wg ewidencji gruntów oznaczone jako: RIIIb, RIVa, PsVI. 6. Cena wywoławcza:... więcej...

2007-11-12, Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Przetargi | 12 listopada 2007 14:24 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 12 listopada 2007r., na okres 21 dni, zostały wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej działki gruntu nr geod. 157/2 o pow. 2900 m2,poł. we wsi Wysiecza, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej.... więcej...

2007-11-12, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Węgorzewie

Przetargi | 12 listopada 2007 14:23 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ulicy Portowej: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Portowa 2. Numer działki: 775/2 3. Powierzchnia działki: 127 m2 4. Numer KW: 9990 5. Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntu. Teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako teren budowlany (Bi). 6. Cena wywoławcza: 3.100,- zł 7. Wysokość wadium: 500,- zł 8. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej... więcej...

2007-11-08, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia garażowego

Przetargi | 08 listopada 2007 14:26 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia garażowego mieszczącego się w budynku gospodarczym przy ul. Węgorzewskiej 25 w Radziejach gmina Węgorzewo Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,00 m2. Cena wywoławcza od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 1,20 zł miesięcznie i nie obejmuje obowiązującego podatku VAT. Wielkość postąpienia wynosi 0,20 zł za 1 m2 W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednej osoby, musi ona zaproponować czynsz najmu odpowiadający co najmniej jednemu postąpieniu,... więcej...

2007-11-08, Wykaz budynków i pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

Przetargi | 08 listopada 2007 14:25 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 05 listopada 2007 roku, na okres 21 dni, został wywieszony wykaz budynków i pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do wynajęcia w 2008 roku, wraz z cennikiem dotyczącym wysokości czynszów najmu, stanowiącym jego załącznik.... więcej...

2007-11-06, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

Przetargi | 06 listopada 2007 14:28 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego - piekarni mieszczącego się w budynku przy ul. Węgorzewskiej 25 w Radziejach gmina Węgorzewo Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 97,43 m2. Cena wywoławcza od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 2,50 zł miesięcznie i nie obejmuje obowiązującego podatku VAT. Wielkość postąpienia wynosi 0,20 zł za 1 m2 W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednej osoby, musi ona zaproponować czynsz najmu odpowiadający co najmniej jednemu postąpieniu,... więcej...

2007-11-06, Wykaz z opisem lokali mieszkalnych

Przetargi | 06 listopada 2007 14:28 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 6 listopada 2007r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży na własność: 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 3b we wsi Sztynort, o pow. 53,05 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem 0,50 w elementach wspólnych budynku i we własności... więcej...

2007-11-06, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia gospodarczego

Przetargi | 06 listopada 2007 14:27 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia gospodarczego mieszczącego się w budynku gospodarczym przy ul. Węgorzewskiej 25 w Radziejach gmina Węgorzewo Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 102,12 m2. Cena wywoławcza od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 1,30 zł miesięcznie i nie obejmuje obowiązującego podatku VAT. Wielkość postąpienia wynosi 0,20 zł za 1 m2 W przypadku przystąpienia do przetargu tylko jednej osoby, musi ona zaproponować czynsz najmu odpowiadający co najmniej jednemu... więcej...

2007-11-02, Wykaz z opisem nieruchomości poł. w Węgorzewie przy ul. Małej i Braci Ejsmontów

Przetargi | 02 listopada 2007 14:29 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 2 listopada 2007r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz z opisem niżej wymienionych nieruchomości poł. w Węgorzewie przy ul. Małej i Braci Ejsmontów: 1. Niezabudowanej działki gruntu nr geod. 245/6 o pow. 65 m2, przeznaczonej do sprzedaży na własność na uzupełnienie posiadanej nieruchomości. 2. Niezabudowanej działki... więcej...

2007-10-31, Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Przetargi | 31 października 2007 14:30 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzowa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 31 października 2007 r., na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do wydzierżawienia w 2008 roku, wraz z cennikiem dotyczącym wysokości czynszów dzierżawnych, stanowiącym jego załącznik.... więcej...

2007-10-22, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu położonej we wsi Kal

Przetargi | 22 października 2007 14:31 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niżej opisanej działki gruntu położonej we wsi Kal: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Kal, gm. Węgorzewo 2. Numer działki: 12/5 3. Powierzchnia działki: 2030 m2 4. Numer KW: 10658 5. Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, stanowiąca teren zespołów zabudowy zagrodowej, mieszkalnej i usługowej z preferencją usług turystycznych. 6. Cena wywoławcza: 55.000,- zł 7. Wysokość wadium: 5.000,- zł 8. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż:... więcej...

2007-10-15, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki położonej w Węgorzewie przy ul. Zacisze

Przetargi | 15 października 2007 15:56 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki położonej w Węgorzewie przy ul. Zacisze: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: m. Węgorzewo, obręb 02 ul. Zacisze 2. Numer działki: 760/13 3. Powierzchnia działki: 1413 m2 4. Numer KW: 14377 5. Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, stanowiąca teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej. 6. Cena wywoławcza: 22.000,- zł 7. Wysokość wadium: 2.000,- zł 8. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż: 220,- zł Warunki przetargu: 1. Przetarg odbędzie... więcej...