Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników.

Przetargi | 23 czerwca 2017 11:33 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Początek formularza Ogłoszenie nr 537656-N-2017 z dnia 2017-06-22 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Przetargi | 23 czerwca 2017 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30000 euro. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na : „ Przebudowę drogi dojazdu rolnego - wewnętrznej od km 0 + 000 do km 0+233,46 w miejscowości Łazory.” Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdu rolnego - wewnętrznej od km 0 + 000 do km 0 + 233,46 w miejscowości Łazory, poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie... więcej...

Informacja o wyborze oferty - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 23 czerwca 2017 10:30 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W postępowaniu przetargowym na "Dożywianie podopiecznych Miejsko - Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski" wy ano ofertę firmy: P.H.U. "AG-MA" Augustyna Mandziej ul. Polna 1a 59-850 Świeradów Zdrój Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...

Ocena złożonych ofert - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 23 czerwca 2017 08:34 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.19.2017 – „Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przetargi | 22 czerwca 2017 14:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ... więcej...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku przeznaczonego pod stanowisko handlowe nr 2.

Przetargi | 22 czerwca 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowisko na Plaży Miejskiej oznaczone na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko nr 2 o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel strojami kąpielowymi, okularami przeciwsłonecznymi, zabawkami do piasku, materacami, sprzętem sportowym, sprzedaż popcornu, waty cukrowej oraz malowania henną i wykonywania warkoczyków afrykańskich, pod wypożyczalnię typu pony cykle. Przetarg... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.29.2017: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Przetargi | 22 czerwca 2017 14:35 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi http://www.nisko.pl/bip/2016/przetargi/2017-06-22%20ZP.29%20Ogłoszenie%20+%20SIWZ%20+%20załączniki%20+%20dok.%20techniczna%20ZP.29.zip http://www.nisko.pl/bip/2016/przetargi/2017-06-22%20ZP.29%20Ogłoszenie%20+%20SIWZ%20+%20załączniki%20+%20dok.%20techniczna%20ZP.29.zip INFORMACJA Zmiana treści SIWZ z dnia 23.06.2017 r. - zmiana załącznika "Opis obliczenia konstrukcji wieźby dachowej" projektu budowlanego. Termin składania ofert: 07.07.2017 r. godz: 11:30 Termin składania ofert został przedłużony... więcej...

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Miasta Kobyłka i jego jednostek organizacyjnych

Przetargi | 22 czerwca 2017 13:58 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.27.2017 Aktualny termin składania ofert: 5 lipca 2017 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Miasta Kobyłka i jego jednostek organizacyjnych... więcej...

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi nr ewid. 345 dojazdowej do pól w m. Niegocin, gmina Lipowiec Kościelny

Przetargi | 22 czerwca 2017 13:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

DOŚ.271.5.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa drogi nr ewid. 345 – dojazdowej do pól w miejscowości Niegocin, gmina Lipowiec Kościelny o dł. 675 mb. Tryb zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) podstawa wyłączenia art.4 ust 8. Zamówienie dofinansowane jest ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów... więcej...

Przetarg - sprzedaż samochodu pożarniczego

Przetargi | 22 czerwca 2017 12:01 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Przetarg na sprzedaz środka trwałego. Wójt Gminy Wiśniewo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Wiśniewo - typ pojazdu -Samochód pożarniczy MERCEDES-BENZ VITO 1082,3 D.... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika

Przetargi | 22 czerwca 2017 11:44 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/6/2017 Ogłoszenie nr 536835-N-2017 z dnia 2017-06-22 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...