Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o III zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Przetargi | 16 października 2017 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 500043555-N-2017 z dnia 16-10-2017 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.p0l Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 12 października 2017r.

Przetargi | 16 października 2017 07:21 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 12 października 2017r. Gniewkowo , ul. Zajezierna: - działka nr 193/6 - ak oferentów - działka nr 193/7 - ak oferentów - działka nr 193/8 - ak oferentów PODPISY KOMISJI PRZETARGOWEJ Maria Strzyżewska Magdalena Kłosowska 3. Wojciech Kruczykowski... więcej...

Odpowiedzi na zapytania dot. ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyk. " Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże rokocinie

Przetargi | 13 października 2017 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.16.2017.MF Starogard Gd. 12.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 591763-N-2017 z 25.09.2017r. wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień; Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi

Przetargi | 13 października 2017 13:09 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie nr 601976-N-2017 z dnia 2017-10-13 r. Gmina Nisko: Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Termin składania ofert: 30 października 2017r., godz. 11:30, Miejsce składania: Urząd Gminy i MIasta w Nisku pl. Wolności 14, Biuro Obsługi Klienta, parter pok. nr 12.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert przeztragu nieograniczonego pn.Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie Kołaczkowo 2017.10.13 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie Wpłynęło 8 ofert: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana ce

Przetargi | 13 października 2017 11:21 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie Wpłynęły 3 oferty: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena utto Gwarancja w msc 1 PRESTIŻ Piotr Kamienik ul. Wrzesińska 20/1 62-307 Borzykowo 212790,00 60 2 PPHU Drokan Starczanowo 44 62-330 Nekla 220539,00 60 3 Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus Drzewce 66 62-410 Zagórów 208... więcej...