Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Obwieszczenie nr 121/2018 - najem lokalu użytkowego ul. Wodociągowa 17

Przetargi | 22 października 2018 09:23 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 121 z dnia 22 października 2018r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (na parterze budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWY HALI STALOWEJ O POWIERZCHNI 300 M2 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Przetargi | 19 października 2018 20:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Sporządzenie projektu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji budowy hali stalowej o powierzchni 300 m2 dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Przetargi | 19 października 2018 16:11 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Ogłoszenie nr 637830-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Gmina Złoczew: Dostawa fa ycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Dostawa fa ycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Glinicy - usługi

Przetargi | 19 października 2018 14:52 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,1873 ha, zapisanej w KW CZ1L/00048517/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej oraz teren utwardzony. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania... więcej...

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Glinicy - rolny

Przetargi | 19 października 2018 14:49 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisanej w KW CZ1L/00043884/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie powierzchni działki niekorzystne – występują duże różnice wysokości terenu. Przetarg jest ograniczony... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.40.2018 pn: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NISKO

Przetargi | 19 października 2018 14:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Ubezpieczenie majątku iinnych interesów GMINY NISKO”... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej w Koteżach . gm. Starogard Gd.

Przetargi | 19 października 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013. 2018 MF Starogard Gdański dnia 18.10.2018r Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa wodociągu w Koteżach 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 2. Tryb udzielenia zamówienia Do zamówienia nie stosuje się Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 79 z późn.zm.)– na podst. art. 4 pkt. 8. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia... więcej...