Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 62/2018- przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Szarych Szeregów

Przetargi | 21 czerwca 2018 10:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 62/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa składająca się... więcej...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Modernizacji instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 20 czerwiec 2018r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Modernizacji instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.... więcej...

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch parkingów powierzchniowych „Parkuj i Jedź” w pobliżu przystanku kolejowego „Kobyłka Ossów” w Kobyłce

Przetargi | 20 czerwca 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.29.2018 Aktualny termin składania ofert: 02 lipca 2018r., godzina 13:00 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch parkingów powierzchniowych „Parkuj i Jedź” w pobliżu przystanku kolejowego „Kobyłka Ossów” w Kobyłce.... więcej...

Remonty cząstkowe asfaltowych ulic miejskich na terenie Miasta Kobyłka

Przetargi | 20 czerwca 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.28.2018 Aktualny termin składania ofert: 5 lipca 2018 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni asfaltowych miejskich ulic (wg wskazań zamawiającego), tj. uzupełnianie asfaltobetonem lub asfaltem lanym, a w przypadku głębszych ubytków (głębokości ok. 10 cm) dodatkowo podbudową z tłucznia kamiennego. ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

Przetargi | 20 czerwca 2018 14:23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.11.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 20.06.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r. dla zadania pn.” Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz budową wodociągu w Suminie”. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w... więcej...