Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

,,Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019r. "

Przetargi | 21 maja 2019 15:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019 r.” I. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019 r.” II. Zakres przedmiotowy... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Pniewy.

Przetargi | 21 maja 2019 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.15.2019 Pniewy, dnia 21 maja 2019 roku ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szcunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

Przetargi | 21 maja 2019 10:18 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel., fax: 54282 4696 e-mail: toal@praca.gov.pl II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w o ocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188). Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz w projekcie umowy... więcej...

Przetarg pismeny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod garaż

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości - gruntu położonego w Bystrzycy 2 gmina Wleń (teren bazy Służby Drogowej). Powierzchnia - 30,4 m2. Szczegóły przetargu znajdują się w załączonym ogłoszeniu o przetargu oraz Regulaminie przetargu. Termin składania ofert upływa w dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrony gmina Giżycko

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi" target="_blank Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrony gmina Giżycko Znak sprawy: WiKAG.ZP.1.2019 Ogłoszenie nr 549446-N-2019 z dnia 2019-05-21 r. Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrony w gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp rosnących na działkach o nr ewid.60 i 61 w obrębie geodezyjnym Budki Petrykowskie gmina Pniewy.

Przetargi | 20 maja 2019 16:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.14.2019 Pniewy, 20.05.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie do... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2019. Nazwa zadania: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy

Przetargi | 20 maja 2019 16:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.11.2019 Pniewy, 2019-05-20 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2019. Nazwa zadania: Zakup i dostawa kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część 1 - 9210,24 część 2 - 231 389,03 część 3 - 14 984,74 W... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2019 „Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”.

Przetargi | 20 maja 2019 15:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn:Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.... więcej...

Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców”

Przetargi | 20 maja 2019 14:35 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 549577-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. Gmina Biała Rawska: Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa... więcej...

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro na świadczenie usług pocztowych

Przetargi | 20 maja 2019 13:35 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w o ocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe Nr sprawy: DO.I. 241.1.2.2019.AR Termin składania ofert: 20 maja 2019 r. Przyczyna unieważnienia: w terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 20 maja 2019 r. nie złożono żadnej oferty.... więcej...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przetargi | 20 maja 2019 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, dnia 20.05.2019r. Numer sprawy RGK.271.9.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Dotyczy projektu: Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Siedziba: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, Numer NIP: 557-169-72-15 Numer Regon: 092350837 Adres internetowy: https://jeziorawielkie.bipgmina.pl/, tel. 52 3187220 fax. 52 3187440 e-mail:... więcej...

2019-05-17 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położony w miejscowości Węgielsztyn 37

Przetargi | 17 maja 2019 16:01 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położony w miejscowości Węgielsztyn 37. Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4, Nr geod działki: 418, Powierzchnia działki: 5900 m2 Nr księgi wieczystej: OL2G/00016321/3, Opis: Lokal mieszkalny o pow. 109,03 m2 (wejście wraz z klatką schodową na parterze, na piętrze: korytarz, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 składziki ), wraz z przynależną piwnicą o pow. 12,02 m2 , pomieszczeniem strychowym o pow. 39,97 m2 ( dostęp z lokalu) oraz... więcej...

2019-05-17 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada

Przetargi | 17 maja 2019 15:57 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, o ęb geod. 01, ul. 11 Listopada Nr geod. działki 580/2 Pow. działki 0,1277 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00023896/6 Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem podpiwniczonym, z dwoma kondygnacjami naziemnymi i poddaszem częściowo użytkowym, z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Rok zakończenia budowy - 1901. Elewacja budynku ceglana i kamienna. Budynek wyposażony... więcej...