Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.10.2017: Budowa dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na osiedlu Podwolina w Nisku, w tym zadania: Zadanie 1: Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy w msc. Nisko, Zadanie 2: Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy i Jaśminowa w msc. Nisko – roboty pozostałe, Zadanie 3: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli”.

Przetargi | 30 marca 2017 14:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:Budowa dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na osiedlu Podwolina w Nisku, w tym zadania:Zadanie 1: Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy w msc. Nisko,Zadanie 2: Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy i Jaśminowa w msc. Nisko – roboty pozostałe, Zadanie 3: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli”. ... więcej...

Remonty cząstkowe asfaltowych ulic miejskich na terenie Miasta Kobyłka.

Przetargi | 30 marca 2017 12:16 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.11.2017 Aktualny termin składania ofert: 14.04.2017 r., godzina 10:00 Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie remontów nawierzchni asfaltowych miejskich ulic (wg wskazań zamawiającego), tj. uzupełnianie asfaltobetonem lub asfaltem lanym, a w przypadku głębszych ubytków (głębokości ok. 15 cm) dodatkowo podbudową z tłucznia kamiennego.... więcej...

Ogłoszenie Wojta Gminy Kuślin o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wąsowo

Przetargi | 30 marca 2017 08:50 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). WÓJT GMINY KUŚLIN o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony z prawem pierwokupu na sprzedaż n/w nieruchomości Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie... więcej...

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy ” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.IN ; Ogłoszenie nr 48206 - 2017 z dnia 2017-03-21r.

Przetargi | 29 marca 2017 22:44 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.21.IN.1 Starogard Gdański dnia 29.03.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 29.03.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 48206-2017 z dnia 2017-03-21r. dla zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy” (ochrona przyrody poprzez identyfikację... więcej...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki

Przetargi | 29 marca 2017 15:50 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialarawska.pl" target="_blank Ogłoszenie nr 54497 - 2017 z dnia 2017-03-29 r. Biała Rawska: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu... więcej...