Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Przetargi | 17 czerwca 2019 16:20 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 562219-N-2019 z dnia 2019-06-17 r. Gmina Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę ciągnika roliczego z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

Przetargi | 14 czerwca 2019 15:27 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: ZP.271.5.2019 Zestawienie Ofert na „Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku” Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował Wykonawców, iż na zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 190.000,00 zł. utto z czego: - na Zadanie I – 174.000,00 zł - na Zadanie II – 16.000,00zł ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.27.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko

Przetargi | 14 czerwca 2019 15:16 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacje z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko".... więcej...

2019-06-14 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu przy ul. Zesłańców Sybiru, na terenie objętym Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Przetargi | 14 czerwca 2019 14:26 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/22, położonej w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru, na terenie objętym Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Położenie: Węgorzewo, ul. Zesłańców Sybiru, o ęb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu porośnięta (ok. 10% pow. ) roślinnością śródpolną – krzewy i drzewa tzw. samosiejki, w części ( ok. 50% pow. ) stanowi teren podmokły. Na terenie działki usytuowana jest sieć kanalizacji deszczowej ( kd100) z... więcej...

2019-06-14 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 1,22 ha, położoną w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne

Przetargi | 14 czerwca 2019 14:00 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 160 o powierzchni całkowitej 1,22 ha, położoną w o ębie Trygort, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – ŁV- 1,16 ha, W– 0,16 ha Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi 131,00 złotych (1,044 q pszenicy). Wysokość wadium –26,00 złotych. Postąpienie– 2,00 złote. Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie – pokój nr... więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Przetargi | 14 czerwca 2019 12:32 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn. "Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego"... więcej...