Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów.

Przetargi | 24 kwietnia 2019 09:22 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 540718-N-2019 z dnia 2019-04-24 r. Gmina Ciechanów: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanow OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Zapytanie Ofertowe na budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Leżajsku

Przetargi | 23 kwietnia 2019 12:30 | Publikujący: Miasto Leżajsk

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk e Mi

Przetargi | 23 kwietnia 2019 12:08 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.271.03.2019.2 Mirsk, dnia 23.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 o ęb Kamień gmina Mirsk Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). Zamawiający: Gmina Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Wykonanie dokumentacji... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2019 pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu

Przetargi | 19 kwietnia 2019 13:11 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu"... więcej...