Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie Ofertowe na budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Leżajsku

Przetargi | 23 kwietnia 2019 12:30 | Publikujący: Miasto Leżajsk

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk e Mi

Przetargi | 23 kwietnia 2019 12:08 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.271.03.2019.2 Mirsk, dnia 23.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 o ęb Kamień gmina Mirsk Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). Zamawiający: Gmina Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Wykonanie dokumentacji... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2019 pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu

Przetargi | 19 kwietnia 2019 13:11 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu"... więcej...

Ogloszenie o unieważnieniu II przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 19 kwietnia 2019 11:13 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 19.04.2019r. Nasz znak: IRI.271.02.2019.9 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21.03.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 528209-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy” Zamawiający informuje o: u n i e w a ż n i e n i u postępowania przetargowego W postępowaniu przetargowym złożona została dwie oferty. Powodem unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa... więcej...