Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km

Przetargi | 17 lipca 2019 13:36 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2931/3/2019 Ogłoszenie nr 574823-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się... więcej...

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj") - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-01, godzina: 10:00

Przetargi | 17 lipca 2019 13:25 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 575038-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Przetargi | 17 lipca 2019 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy Zakrzewo

... więcej...

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie

Przetargi | 17 lipca 2019 10:29 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP nr 573625-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Nazwa zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Przetargi | 17 lipca 2019 10:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANEBUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6603/details Uzyskanie... więcej...