Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. : Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew

Przetargi | 23 maja 2019 14:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Zp.271.1.2019 Złoczew, dn. 23.05.2019 r. Informacja z otwarcia ofert dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.1.2019. Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 544857-N-2019 z dnia 2019-05-08 Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. • NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE • NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

Przetargi | 23 maja 2019 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin 2019-05-23 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami wyjaśniam, co następuje: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Usługi transportowej polegającej na przewozie 20 osób dorosłych w tym opiekunów, z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości w ramach realizacji projektu „Żyjemy obok siebie” – dofinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” - Edycja 2019

Przetargi | 22 maja 2019 13:54 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Spoołecznej w Pakości

Pakość, 2019-05-22 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej utto (zł) na usługę. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa transportowa polegająca na przewozie 20 osób dorosłych w tym opiekunów, z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości w ramach realizacji projektu „Żyjemy... więcej...