Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III

Przetargi | 23 sierpnia 2019 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, 23.08.2019 r. ZPI.271.1.7.2019 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III” Zamawiający – Gmina Do zyca ul. Rynek 14, 63-330 Do zyca, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą Gminna Spółka Komunalna w Do zycy... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy 23.08.2019

Przetargi | 23 sierpnia 2019 11:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 23.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 23.08.2019 r. do 13.09.2019 r. Wójt Robert Zieliński... więcej...

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

Przetargi | 23 sierpnia 2019 10:23 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

RRG.III.271.7.2019 Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku iinnych interesów Gminy Harasiuki” Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Harasiuki przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami. ODPOWIEDZI Na... więcej...

Gmina Pniewy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Przetargi | 22 sierpnia 2019 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój Rynku Pracy, Poddziałanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Województwa Urząd Pracy w Warszawie. Gmina... więcej...

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania: ZP.271.36.2019 „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze ”.

Przetargi | 22 sierpnia 2019 15:07 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze ”.... więcej...

2019-08-22 Modernizacja świetlicy w Gujach - II Etap (II przetarg)

Przetargi | 22 sierpnia 2019 14:20 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Guja. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych i posadzek Wykonanie instalacji wody i centralnego ogrzewania Wyposażenie kotłowni Montaż armatury sanitarnej i ceramiki Skrócenie amy garażowej Przesklepienie otworów drzwiowych Montaż stolarki drzwiowej Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i dojazdu do garażu Montaż studni rewizyjnej na instalacji sanitarnej Ponadto do zadań Wykonawcy należy też przygotowanie dokumentów... więcej...