Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2019-02-22 Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową - remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły

Przetargi | 22 lutego 2019 21:15 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zaadaptowania poddasza budynku we wsi Perły, na świetlicę wiejską. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu budowlano-wykonawczego. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 22 lutego 2019 15:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 517451-N-2019 z dnia 2019-02-22 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy DK-50 a DP 1601W I etap -przebudowa drogi gminnej 160912W Konie – Załęże Duże – Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z drogą powiatową DP34108W o długości ok. 1000 mb

Przetargi | 22 lutego 2019 15:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.2.2019 Pniewy, 22.02.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie do... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.6.2019 Rozbudowa budynku PSP Nr 5 w Nisku wraz z przebudową podgrzewalni posiłków na blok żywieniowy oraz adaptacją części pomieszczeń na pomieszczenia przedszkola

Przetargi | 22 lutego 2019 15:02 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn:Rozbudowa budynku PSP Nr 5 w Nisku wraz z przebudową podgrzewalni posiłków na blok żywieniowy oraz adaptacją części pomieszczeń na pomieszczenia przedszkola.... więcej...

Przetarg pisemny nieograniczony na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Armii Krajowej w Giżycku” (Termin składania ofert do 04.03.2019 r. do godz. 12:00)

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 04.03.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.12.2019: Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku

Przetargi | 22 lutego 2019 13:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 11:30 ... więcej...