Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Przetargi | 15 stycznia 2019 14:55 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: obniżenie istniejącego obwałowaniai ukształtowanie yły składowiska w sposób zapewniający odpływ wód opadowych; wykonanie studni odgazowujących szt. 2, ułożenie i zagęszczenie na wierzchowinie i skarpach warstwy wyrównaczej i glebotwórczej, obsiew wierzchowiny i skarp kwatery mieszanką traw i roślin motylkowych. Szczegółowy zakres określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż... więcej...

ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

Przetargi | 15 stycznia 2019 13:38 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Zawiadomiemienie o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Przetargi | 15 stycznia 2019 13:26 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”.... więcej...

Informacja o złożonych ofertach oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn: "Odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk"

Przetargi | 14 stycznia 2019 13:27 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 14.01.2019r. Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena* Termin wykonania* Warunki płatności* 1 Konsorcjum firm; Lider: Usługi Komunalne i Transportowe, Janusz Kacik Krobica 60, 59-630 MIRSK Partner: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Spółka z o.o. ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 LUBOMIERZ 5.443.200,-zł. utto w tym VAT 8% 403.200,00 zł. zg. z umową zg. z umową 2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „COM-D” Spólka z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400... więcej...

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Przetargi | 11 stycznia 2019 15:18 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Plan zamówień publicznych na 2019 rok... więcej...

Przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 (I piętro) ”po byłej przychodni” w Złoczewie

Przetargi | 11 stycznia 2019 14:46 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 (I piętro) ”po byłej przychodni” w Złoczewie 1. Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 38,00 m 2 położonego w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 ”po byłej przychodni” w Złoczewie (I piętro). Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Lokal wyposażony jest w... więcej...