Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe.

Przetargi | 11 grudnia 2018 12:26 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”... więcej...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 419/6 obręb Giebułtów, gmina Mirsk o powierzchni 0,1662 ha.

Przetargi | 11 grudnia 2018 10:29 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 419/6 o ęb Giebułtów,... więcej...

Zapytanie ofertowe na bilety miesięczne dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2019 r.

Przetargi | 11 grudnia 2018 10:08 | Publikujący: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Gmina Warlubie – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu; Adres i siedziba: ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie, woj. kujawsko–pomorskie; Numer telefonu: 5238 00 526, Numer faksu: 52 33 26 013; adres e-mail: oswiata@warlubie.pl; NIP: 559 10 05 054; godziny urzędowania: 07.30 – 15.30; TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego, owartości szacunkowej poniżej 30 000 euro bez podatku VAT. 2.Podstawa prawna udzielenia... więcej...

Sprzedaż drzew z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły - termin składania ofert do 19.12.2018 r. do godz. 10.00

Przetargi | 11 grudnia 2018 09:04 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych Nisko

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Sprzedaż drzew z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły"... więcej...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE LICYTACJI USTNEJ

Przetargi | 11 grudnia 2018 08:52 | Publikujący: Urząd Gminy Świętajno

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE LICYTACJI USTNEJ Wykaz sprzętu do sprzedaży Lp Wyszczególnienie Nr inwentarzowy Rok prod. Cena wywoławcza 1 Wóz asenizacyjny „MEPROZET” Pojemność 9000 l (9 m3) 7-75-748 1987 1500,00 zł INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Licytacja odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Świętajnie. Wymieniony wóz asenizacyjny można oglądać w dni robocze w godz. 800 – 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie. Osobą do udzielania bliższych informacji... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY MZK GIŻYCKO W ROKU 2019

Przetargi | 10 grudnia 2018 20:24 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawa paliw płynnych na potrzeby MZK Giżycko w roku 2019”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN

Przetargi | 10 grudnia 2018 18:30 | Publikujący: Gmina Staroźreby

Pełna treść dostępna na BIP'ie archiwalnym. Treść nie jest przenoszona do nowych zasobów ze względów proceduralnych i w celu zachowania prawidłowości terminów. Szczegóły dostępne pod adresem:http://bip2.starozreby.pl/content.php?cms_id=1989... więcej...