Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wykonanie robót uzupełniających przy budowie ścieżki rowerowej w ul. Poniatowskiego w Kobyłce

Przetargi | 17 lipca 2018 15:56 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.32.2018 dot. zamówienia udzielonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót uzupełniających przy budowie ścieżki rowerowej w ul. Poniatowskiego w Kobyłce.... więcej...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku

Przetargi | 17 lipca 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Początek formularza Ogłoszenie nr 586304-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935 W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km''

Przetargi | 17 lipca 2018 14:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/7/2018 Ogłoszenie nr 590171-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Ogłoszenie o Zamówieniu "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Przetargi | 17 lipca 2018 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 590510-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu "Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogarrdu Gdańskiego" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego... więcej...

Modernizacja rowu przy ul. Krzywej w Kobyłce

Przetargi | 17 lipca 2018 14:21 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.31.2018 Aktualny termin składania ofert: 02 sierpnia 2018r., godzina 13:00 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rowów komunalnych, melioracyjnych w ulicach Nadmeńskiej, Krzywej, Ejtnera, Prusa i Mickiewicza w Kobyłce (zamiana rowów częściowo otwartych na kanały deszczowo – drenażowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 3 do SIWZ. Dokumentacja projektowa znajduje sie pod linkiem: http://kobylka.pl/bip_large_files/Zalacznik_3_do_SIWZ_dokumentacja_techniczna_row_ul_krzywa.7z" rel="noopener" target="_blank... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk

Przetargi | 17 lipca 2018 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 30.08.2018 r. w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędą się: od godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w o ębie geod. Goplana, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 418/1o pow. 0,8400 ha, KW KN1N/00027145/7. Cena wywoławcza 9.500,00 zł. W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego i dozoru geologicznego nad budową studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

Przetargi | 17 lipca 2018 12:41 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.10.5. 2018 MF Starogard Gdański dnia 17.07.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 585129-N-2018 z dnia 06.07.2018r. dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy studni głębinowej w Suminie oraz sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonywaniem otworu studni nr 3. Gmina przeznaczyła... więcej...