Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.46.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Przetargi | 19 listopada 2018 15:25 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169"... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.47.2018 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 - Część 5 i Część 6

Przetargi | 19 listopada 2018 14:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn:„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.49.2018: Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019

Przetargi | 19 listopada 2018 14:29 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019". Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 11:30... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o ogłoszeniu na udzielenie zamówienia na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin"

Przetargi | 19 listopada 2018 14:05 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-11-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.13.2018 Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Kuślin Adres zamawiającego ul.... więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do autobusów Gminy Warlubie

Przetargi | 19 listopada 2018 13:06 | Publikujący: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Warlubie, dn. 19.11.2018 r. Znak: SAPO.251.7.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup oleju napędowego do autobusów Gminy Warlubie. 1. Zamawiający: Nabywca: Gmina Warlubie, Odbiorca: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu ul. Dworcowa 15, 86 – 160 Warlubie REGON:... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.47.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019

Przetargi | 19 listopada 2018 10:13 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019". ... więcej...