Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedzi nr 4 Zamawiającego na pytania wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 15 października 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.17.2018rStarogard Gdański dnia 15.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót wpłynęły kolejne pytania, na które udzielamy odpowiedzi... więcej...

Zapytanie ofertowe-Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

Przetargi | 12 października 2018 17:25 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dnia 12.10.2018 r. Postępowanie Nr IGKm.271.16.2018.mk ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich ZATWIERDZIŁ: Wójt Gminy Kowale Oleckie Krzysztof Locman Sporządził: Maciej Kozłowski I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie, Kościuszki 44 NIP: 847 – 161 – 21 – 61, REGON: 790671254 Email: gmina@kowale.fr.pl, Strona... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

Przetargi | 12 października 2018 15:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dą owa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Urząd Gminy w Strzegowie,... więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz.

Przetargi | 12 października 2018 14:14 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2018 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz.... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA:

Przetargi | 12 października 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 13/18 REGIMIN, 2018-10-12 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 13/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - V GRZYBOWO (BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WRAZ Z PRZECISKIEM POD RZEKĄ ŁYDYNIĄ) ZADANIE 2: WYMIANA POMPY WRAZ BUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PRZYSTOSOWANIE SIECI DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z M. LEKOWO (DOTYCZY ZADANIA INWESTYCYJNEGO „BUDOWA KANALIZACJI... więcej...

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

Przetargi | 12 października 2018 13:56 | Publikujący: Gmina Mirsk

ZP. 271.1.2018 Mirsk, dnia 12.10.2018r. PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWY OPAŁU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIRSK W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 221.000,00 EURO Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych art. 86 (Dz.U. z 2017r.poz.1579). Komisja przetargowa informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2018/2019”. Dnia 12.10.2018r.,... więcej...

Informacja o wyniku przetragu ustnego nieograniczonego, który odbył się 12 pazdziernika 2018 r.

Przetargi | 12 października 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 12 pazdziernika 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,który odbył się w dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 Forma przetargu -ustny przetarg... więcej...

WIZ.272.1.20.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pn. „Dozór i ochrona budynków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”

Przetargi | 12 października 2018 12:41 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku. UWAGA: Oferty należy składać do dnia 22 października 2018 r. do godz. 11:00. ... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przetargi | 12 października 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady. Działka zabudowana budynkiem byłej bazy SKR tj. budynkiem gospodarczo-garażowym. Ponadto na działce znajdują się ruiny wiaty pięciosegmentowej i pozostałość po garażu wolnostojącym. Budynek gospodarczo-garażowy to wiata żelbetowa pokryta eternitem falistym ze ścianami osłonowymi z płyt betonowych prefa ykowanych i cegły. Posadzka betonowa powybijana zniszczona,... więcej...

Odpowiedź nr 3 Zamawiającego na pytania Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 12 października 2018 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.17.2018r Starogard Gdański dnia 12.10.2018r Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót wpłynęły kolejne pytania, na które udzielamy odpowiedzi... więcej...