Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 21 czerwca 2018 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat . Wykaz zamieszczony będzie od dnia 21.06.2018 r. do 12.07.2018 r. Wójt Jakub Farinade ... więcej...

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna –dostawa sprzętu elektronicznego.

Przetargi | 21 czerwca 2018 13:58 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 21-06-2018 Termin składania ofert 28-06-2018 Numer ogłoszenia 1120296 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać do dnia 28.06.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Klasztorna 3, 62-130 Gołańcz, Polska) w sekretariacie szkoły. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Bartosz Bielecki Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 512212745 Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego... więcej...

„Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Przetargi | 21 czerwca 2018 13:07 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 577203-N-2018 z dnia 2018-06-21 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” - do 29.06.2018

Przetargi | 21 czerwca 2018 12:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo"

Przetargi | 21 czerwca 2018 12:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576932-N-2018. ... więcej...

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

Przetargi | 21 czerwca 2018 11:35 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA Z OCENY OFERT w przetargu nieograniczonym nr ref. RGM.271.8.2018 pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana ofertom Nr nadany Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy 1 kryterium... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018

Przetargi | 21 czerwca 2018 10:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański 2018-06-21 RGM. 271.9.2018 Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.9.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo"

Przetargi | 21 czerwca 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod numerem 576765-N-2018. ... więcej...