Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-05-25 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych we wsi Ogonki, gm. Węgorzewo

Przetargi | 25 maja 2018 09:53 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych we wsi Ogonki, gm. Węgorzewo Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 481 Powierzchnia: 0,1530 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00010671/9, Opis i przeznaczenie: Nieuz ojona i niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością śródpolną. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej – decyzja 42/2017 z dnia 26.042017 r. znak: PL.6730.42.2017. Cena wywoławcza netto: 45.600,- zł Wysokość wadium: 5.000,- zł Wysokość... więcej...

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji"

Przetargi | 24 maja 2018 22:00 | Publikujący: Gmina Wólka

Ogłoszenie nr 563772-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Wólka: Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego... więcej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

Przetargi | 24 maja 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie: od 15.06.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 08.06.2018 r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej... więcej...

Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 24 maja 2018 12:26 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na: dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski Przetarg składa się z dwóch zadań: ZADANIE I: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. ZADANIE II: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski. Oferent przystępujący do... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ MODERNIZACJA ULICY GRABOWIECKIEJ W JABŁOWIE”

Przetargi | 24 maja 2018 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.21.2018/WO Starogard Gdański, 2018-05-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE ZADANIA PN. „ MODERNIZACJA ULICY GRABOWIECKIEJ W JABŁOWIE” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego ( Ogłoszenie nr 543808-N-2018 z dnia 2018-04-13 r) Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami. Zamawiający wy ał ofertę nr 2 „ROMAR”... więcej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb - II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik, na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2), w terminie do 8 czerwca 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady.

Przetargi | 24 maja 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady. Działka zabudowana budynkiem byłej bazy SKR tj. budynkiem gospodarczo-garażowym. Ponadto na działce znajdują się ruiny wiaty pięciosegmentowej i pozostałość po garażu wolnostojącym. Budynek gospodarczo-garażowy to wiata żelbetowa pokryta eternitem falistym ze ścianami osłonowymi z płyt betonowych prefa ykowanych i cegły. Posadzka betonowa powybijana zniszczona,... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2018 r.

Przetargi | 24 maja 2018 11:28 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2.2018 "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów" - II przetarg... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o pow. 0,7900 ha położona w miejscowości Kitki.

Przetargi | 24 maja 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚC Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o pow. 0,7900 ha położona w miejscowości Kitki. Działka stanowi pozostałość po byłym siedlisku. Budynek mieszkalny drewniany z dachem pokrytym słomą w stanie kwalifikującym się do likwidacji. Ponadto na działce znajdują się ruiny budynku gospodarczego. Działka położona jest przy asfaltowej drodze gminnej o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka ma dostęp do wodociągu wiejskiego i energii elektrycznej. Przedmiotowa... więcej...