Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWY HALI STALOWEJ O POWIERZCHNI 300 M2 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Przetargi | 19 października 2018 20:48 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Sporządzenie projektu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji budowy hali stalowej o powierzchni 300 m2 dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Przetargi | 19 października 2018 16:11 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Ogłoszenie nr 637830-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Gmina Złoczew: Dostawa fa ycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Dostawa fa ycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Glinicy - usługi

Przetargi | 19 października 2018 14:52 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,1873 ha, zapisanej w KW CZ1L/00048517/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej oraz teren utwardzony. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania... więcej...

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Glinicy - rolny

Przetargi | 19 października 2018 14:49 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisanej w KW CZ1L/00043884/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie powierzchni działki niekorzystne – występują duże różnice wysokości terenu. Przetarg jest ograniczony... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.40.2018 pn: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NISKO

Przetargi | 19 października 2018 14:27 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Ubezpieczenie majątku iinnych interesów GMINY NISKO”... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej w Koteżach . gm. Starogard Gd.

Przetargi | 19 października 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013. 2018 MF Starogard Gdański dnia 18.10.2018r Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa wodociągu w Koteżach 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 2. Tryb udzielenia zamówienia Do zamówienia nie stosuje się Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 79 z późn.zm.)– na podst. art. 4 pkt. 8. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia... więcej...

2018-10-18 Przetarg na wymianę nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego (II przetarg)

Przetargi | 18 października 2018 19:08 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Bolesława Chro ego znajdującej się na terenie miasta Węgorzewo wraz z przebudową części infrastruktury technicznej. Uregulowana zostanie szerokość jezdni oraz jej profil podłużny i poprzeczny. Po jednej stronie ulicy powstanie ciąg pieszy, po drugiej zaś ścieżka rowerowa. Przebudowa drogi prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Węgorzewo, w o ębie 02, na dz. nr ewid. 851/2. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...