Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie pn Rewitalizacja Lubomierza poprzez modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67 realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie

Przetargi | 21 sierpnia 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Termin składania ofert: 05.09.2018 godz. 12:00 Uwaga:Dokumentacja projektowaznajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego."... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów”

Przetargi | 21 sierpnia 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.16.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 21.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 603854-N-2018 z dnia 13.08.2018r. dla zadania pn. : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez... więcej...

zapytanie ofertowe na budowę Otwartej Strefy Aktywności w m. Lipowiec Kościelny

Przetargi | 21 sierpnia 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Lipowiec Kościelny , dnia 21.08.2018 roku (miejscowość i data) Znak sprawy: BGP.271.1.5.2018 WSZYSCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza do złożenia oferty na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lipowiec Kościelny . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z elementami strefy relaksu. Siłownia zlokalizowana na działce o nr ew.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

Przetargi | 21 sierpnia 2018 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.14.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 17.08.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 597 602-N-2018 z dnia 01.08.2018r. dla zadania pn. „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.:„Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej”

Przetargi | 21 sierpnia 2018 12:40 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 21.08. 2018r. Z.P.271.5.PN.2.2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2018/2019, w dniach nauki szkolnej” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Dowożenie... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.35.2018 pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku

Przetargi | 21 sierpnia 2018 12:34 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina w Nisku.... więcej...

OGŁASZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t

Przetargi | 21 sierpnia 2018 10:19 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-08-21 Numer sprawy: KPO.3221.4.2018 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon: 61 44 72 728 Faks: 61 44 72 731 Adres strony internetowej http://www.kuslin.pl">www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl lub ze strony internetowej ... więcej...

OGŁASZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32

Przetargi | 21 sierpnia 2018 10:04 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-08-21 Numer sprawy: KPO.3221.3.2018 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32 I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon: 61 44 72 728 Faks: 61 44 72 731 Adres strony internetowej http://www.kuslin.pl">www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl lub ze strony internetowej ... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN."BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.ZDROJOWEJ W MIRSKU"

Przetargi | 21 sierpnia 2018 09:53 | Publikujący: Gmina Mirsk

Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu. INFORMACJE OGÓLNE: - Wadium przetargowe w kwocie 4.000,00 zł. - Termin składania ofert do dnia 05.09.2018r. do godz. 11oo - Termin zakończenia realizacji robót. 30.11.2018r. - W załącznikach SIWZ, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne... więcej...