Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów.

Przetargi | 24 stycznia 2018 09:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 23.01.2018 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów. Znak postępowania: RG 271.1.2018.WG Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w przetargu: Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto dokumentacja zakłada stolarkę okienną drewnianą, natomiast przedmiar stolarkę z PCV. Jaka ma być? Dokumentacja elektryczna nie określa typu oświetlenia. Czy wykonawca ma zakładać wg własnego uznania? Dokumentacja nie zaleca wymiany istniejącej instalacji... więcej...

Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny w ramach PROW 2014-2020

Przetargi | 23 stycznia 2018 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Ogłoszenie nr 508713-N-2018 z dnia 2018-01-23 r. Gmina Lipowiec Kościelny: Przebudowa drogi w o ębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w o ębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny w ramach PROW 2014-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu PROW na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady... więcej...

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-07, godzina: 11:00

Przetargi | 23 stycznia 2018 14:14 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Początek formularza Ogłoszenie nr 508941-N-2018 z dnia 2018-01-23 r. Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Przetargi | 23 stycznia 2018 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Niedzbórz, 23.01.2018 r. 230-1/2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 504981-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Dostawa lekkiego... więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

Przetargi | 23 stycznia 2018 10:10 | Publikujący: Gmina Wólka

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018... więcej...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2018

Przetargi | 22 stycznia 2018 15:46 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 22 stycznia 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej wKościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2018 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego. II. Zamawiający Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko woj. warmińsko-mazurskie III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem... więcej...