Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

„Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą”. IP.271.1.13.2017

Przetargi | 23 listopada 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 620960-N-2017 z dnia 2017-11-23 r. Gmina Grodziec: Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.67.2017: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Przetargi | 23 listopada 2017 15:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko. Termin składania ofert: 08.12.2017 r. godz. 11:30 ... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

Przetargi | 23 listopada 2017 13:41 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum... więcej...

Zestawienie ofert otwartych w dniu 23.11.2017r. na usługę pn: "Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu Aktywna Tablica".

Przetargi | 23 listopada 2017 12:03 | Publikujący: Gmina Mirsk

Wykaz ofert otwartych w dniu 23.11.2017r. Znak sprawy: Oś.3153.4.2017.4 Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu „Aktywna Tablica”. Lp. Nazwa wykonawcy Kwota oferty w zł. utto Termin realizacji 1 DREAMTEC, Spółka z o.o. pl. Strzelecki 20 50-224 WROCŁAW 17.480,00 10.12.2017r. 2 F.H.U. DIAMENT Dorota Bukalska ul. Traugutta 2/4 42-200 CZĘSTOCHOWA 14.755,00 10.12.2017r. 3 MasterEdukacja.pl, Łukasz Okoń ul. Do zecka 69-71 62-800 KALISZ 17.187,00 08.12.2017r. 4 FADOS,... więcej...

Odpowiedzi na pytania do przetargu - Usługa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Krzeszów i jednostek organizacyjnych gminy

Przetargi | 23 listopada 2017 11:48 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Odpowiedzi na zadane pytania w przetargu Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługo kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Krzeszów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.”. ... więcej...

Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I – Część I budowa ogrodzenia; Część II budowa przyłącza wodociągowego /termin składania ofert do 08 grudnia 2017 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 22 listopada 2017 14:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 619908-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Gmina Miejska Giżycko:Modernizacja zaplecza kotłowni przy ulicy Batorego w Giżycku ETAP I - Część I - budowa ogrodzenia; Część II - budowa przyłącza wodociągowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Dostawa używanego samochodu ciężarowego 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego wywrotki w ilości 1 szt. Wymagania zamawiającego: pojazd ciężarowy wywrotka, DMC od 16 t do 18 t, pojazd używany, kompletny, sprawny technicznie; stan do y/bardzo do y; ak wycieków paliwa i oleju; rok produkcji nie starszy niż 2004 rok; przebieg do 180.000 km (udokumentowany); silnik wysokoprężny; moc silnika nie mniejsza niż 240 kM; pojazd posiadający 2 osie o napędzie 4x4, tylne koła podwójne; oryginalny lakier; kierownica – po... więcej...

„Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych”. IP.271.1.12.2017

Przetargi | 22 listopada 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 619883-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Gmina Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach". w częsci dot. części. 2 i 3 zamówienia

Przetargi | 22 listopada 2017 13:44 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr Dotyczy; postępowania przetargowego nr 591763-N-2017 z dnia 25.09.2017r. dotyczącym części 2 i 3 zamówienia Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych... więcej...