Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa wjazdu na odcinku od parkingu kościoła pw. Św. M. Kolbe do ul. Wiejskiej

Przetargi | 16 listopada 2018 14:50 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 16.11. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl http://www.gizycko.pl/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.50.3.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa wjazdu na odcinku od parkingu kościoła pw. Św. M. Kolbe... więcej...

Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)

Przetargi | 16 listopada 2018 14:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 15.11. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl http://www.gizycko.pl/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.50.2.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza... więcej...

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wykonywanie dokumentacji technicznej - inwentaryzacje.

Przetargi | 16 listopada 2018 10:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 15 listopada 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego... więcej...