Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „Wykonanie zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Harasiuki”.

Przetargi | 18 września 2018 15:59 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zamawiający: Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej wmiejscowości Harasiuki”. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Harasiuki poprzez: 1/ wykonanie zagęszczenia podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa hutniczego, 2/ położenie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych typu MEBA, 3/ wykonanie przejść dla pieszych i dojazdów z... więcej...

Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko

Przetargi | 18 września 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny na: „Dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko” I.Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko dostawy, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących... więcej...

Dostawa laptopa dla nauczyciela do ZSET w Rakowicach Wlk, podstawy z wysięgnikiem do projektora, klawiatury 20 szt. i myszy 20 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 18.09.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.” i „ Do y zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę: Część I : laptopa dla nauczyciela do ZSET w Rakowicach Wlk. - procesor: 2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1... więcej...

Zapytanie ofertowe na usługę pn: Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Przetargi | 18 września 2018 13:19 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK – Plac Wolności 39 – 59-630 Mirsk tel. 75 6470440 fax 75 6470469, e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 Rachunek Bankowy Nr: 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221 Znak sprawy: IN.271.20.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi udzielania kredytu, kod: 66.11.30.00-5 2.... więcej...

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin

Przetargi | 18 września 2018 13:17 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie nr 618429-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. Gmina Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 18 września 2018 11:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”, wpłynęła jedna, ważna oferta, złożona przez wykonawcę pn: Usługi Komunalne i Transportowe Janusz Kacik z siedzibą w Krobicy 60, 59-630 Mirsk za cenę 464.000,00 zł. netto z doliczeniem podatku VAT 8% co daje cenę w wysokości 501.120,00 zł utto. Oferta została rekomendowana przez komisję przetargową i zatwierdzona do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.... więcej...

Zapytanie ofertowe: Przebudowa WDK w Wólce Horynieckiej wraz zagospodarowaniem terenu

Przetargi | 18 września 2018 11:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Do po ania: https://drive.google.com/open?id=1tDEvKCRICbh1TAE6KUwKniKI0X02YE90" target="_blank">... więcej...