Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

NOWE PRZEPISY ANTYSMOGOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Komunikaty | 13 września 2017 11:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

NOWE PRZEPISY ANTYSMOGOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Od dnia 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązują nowe przepisy antysmogowe. Zapisy uchwały NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mają obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 września 2017 r.

Komunikaty | 13 września 2017 10:00 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.2.2017.HP2.30 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 września 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i poz. 1566), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek 2A (06-400), wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji... więcej...

OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Komunikaty | 12 września 2017 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, 01 września 2017 roku OGŁOSZENIE Gmina Kowale Oleckie prowadzi rekrutację uczniów do projektu pn. „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Projekt „Cyfrowa edukacja w szkołach w gm. Kowale Oleckie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.07.2018... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 12 września 2017 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 6.09.2017r PP.6724.3.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XXV/140/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi... więcej...

Informacja - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Komunikaty | 12 września 2017 09:44 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (najemcy lokali) -zarządzenie Nr Or.0050.65.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 11 września 2017 r. Kowale Oleckie, dn..11.09.2017 r.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2017 r.

Komunikaty | 11 września 2017 09:33 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6220.3.2017.HP2.35 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i poz. 1566), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek 2A (06-400), wydana została decyzja zmieniająca decyzje o środowisko-wych uwarunkowaniach znak RG.6220.1.2014.HP2 z 06.02.2014... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 września 2017 r.

Komunikaty | 11 września 2017 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.20.2017.HP2.5 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 września 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 28.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Jacka Kińskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym to jest budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN z złączem kablowym, na... więcej...