Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE

MGOPS-121-01/2017 INFORMACJA O WYNIKU NABORU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE Referent ds. świadczenia wychowawczego (nazwa stanowiska pracy) Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Kinga Grossmann zamieszkała w Margoninie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Kinga Grossmann spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje, które mogą gwarantować prawidłowe wykonywanie powierzonych... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku.

Komunikaty | 13 marca 2017 10:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku. W związku z powyższym... więcej...

ZMIANA TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Komunikaty | 13 marca 2017 10:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

GRODZIEC, DNIA 13 marca 2017 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 15 MARCA 2017 Z GODZINY 13:00 NA DZIEŃ 16 MARCA /CZWARTEK/ 2017 ROKU NA GODZINĘ 12:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Piotr Andrzejewski ... więcej...

Harmonogram szczepień dziewczynek przeciwko HPV

Komunikaty | 10 marca 2017 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Harmonogram w załaczeniu . Więcej informacji na stroniehttp://wieliczki.pl/?p=1324... więcej...

Obwieszczenie nr 15/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Daszyńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Łuczańska, ul. Smętka, ul. Królowej Jadwigi/

Komunikaty | 10 marca 2017 13:24 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 15/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Daszyńskiego oznaczona nr geod. działek 221/87 o pow. 49m2 i 221/88 o pow. 159m2, o łącznej pow. 208m2, opisana w KW OL1G/00017367/7; Przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania, wg Ewidencji Gruntów i Budynków... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 12/2017 -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Gen. Orlicz-Dreszera)

Komunikaty | 10 marca 2017 13:06 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 12/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Część nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Generała Orlicz-Dreszera oznaczonej nr geod. działki 263,opisanej w KW OL1G/00012608/4; Powierzchnia działki o nr geod. 263: 1 082 m2; Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część... więcej...