Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zakaz poboru wody

Komunikaty | 11 czerwca 2018 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w Wilkasach.

Komunikaty | 11 czerwca 2018 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 06.06.2018 r. wpłynął wniosek Pana Janusza Topolskiego, złożony w imieniu PGE DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektroenergetycznej... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci wodociągowej do działek 104/1 oraz 105/3 w miejscowości Sulimy, gmina Giżycko

Komunikaty | 11 czerwca 2018 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 07.06.2018 r. wpłynął wniosek Pana Macieja Czepaniewskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej do działek 104/1 oraz 105/3 w miejscowości Sulimy, gmina Giżycko Projektowana... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 25 CZERWCA 2018 R.

Komunikaty | 08 czerwca 2018 21:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 08 czerwca 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; 3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; 4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak ... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 08 czerwca 2018 21:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 08.06.2018 r. OR.0002.41.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 ze zm./. z w o ł u j ę XLI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 25 czerwca 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołów XXIX i XL sesji Rady Gminy Grodziec. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja... więcej...