Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 22 października 2019 r., godz. 8.00

Komunikaty | 17 października 2019 13:19 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 22 października 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała... więcej...

Komsja Rolnictwa - dnia 23 października 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 17 października 2019 13:18 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 23 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 października 2019 r. o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Harasiuki na lata 2019 - 2032".

Komunikaty | 17 października 2019 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 października 2019 r. o stwierdzeniu aku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Harasiuki na lata 2019 - 2032". projekt "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Harasiuki na lata 2019 - 2032". ... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki"

Komunikaty | 17 października 2019 09:03 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 4 października 2019r. decyzji znak OS.6220.6.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki" ... więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki"

Komunikaty | 17 października 2019 08:56 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki" ... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25.10.2019 r.

Komunikaty | 17 października 2019 07:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 16 października 2019 roku Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 25 października 2019 roku o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec. Celem posiedzenia będzie ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kontrola realizacji wy anych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok oraz kontrola zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec Przewodniczący Komisji... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 16 października 2019 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm. ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 15 października 2019 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska , gmina Harasiuki” Inwestycja przewidziana... więcej...