Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

P O S T A N O W I E N I E Nr GR 6220.14.23.2015 z dnia 08 marca 2017r. dot. inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m , o średnicy skrzydeł do 115 m , działkach nr 641, 594 ( zjazd z drogi) obejmując m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV,

Komunikaty | 15 marca 2017 08:47 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki , 08 marca 2017r. Nr GR 6220.14.23.2015 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) , po przedłożeniu przez Inwestora – LAND INVESTMENT spółka z o.o. ul. Nakielska 21,42-600 Tarnowskie Góry , działającego przez pełnomocnika –Pana Łukasza Gałka , wniosku z dnia 15.02.2017r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005,... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E NR GR 6220.15.22.2015 z dnia 09 marca 2017r. o wydaniu postanowienia nr GR 6220.15.21.2015, o podjęciu dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka _SLU_1_20009 , składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150m, o średnicy skrzydeł do 115m na działce nr 330/47 , 332/48 , 276/42 ( zjazd z drogi) , obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV

Komunikaty | 15 marca 2017 08:40 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 09 marca 2017r. NR GR 6220.15.22.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016r. 353 ze zmianami) ,zawiadamia się , że w dniu 08 marca 2017 zostało wydane postanowienie nr GR 6220.15.21.2015, o podjęciu dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka _SLU_1_20009 , składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW , zainstalowanej na wieży... więcej...

P O S T A N O W I E N I E Nr GR 6220.15.21.2015 z dnia 08 marca 2017r. dot. inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka _SLU_1_20009 , składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150m, o średnicy skrzydeł do 115m na działce nr 330/47 , 332/48 , 276/42 ( zjazd z drogi) , obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV

Komunikaty | 15 marca 2017 08:33 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki , 08 marca 2017r. Nr GR 6220.15.21.2015 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) , po przedłożeniu przez Inwestora – LAND INVESTMENT spółka z o.o. ul. Nakielska 21,42-600 Tarnowskie Góry , działającego przez pełnomocnika –Pana Łukasza Gałka , wniosku z dnia 15.02.2017r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E NR GR 6220.10.34.2015 z dnia 09 marca 2017r. o wydaniu postanowienia nr GR 6220.10.33.2015 o podjęciu postępowania dla inwestycji pn.budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m , o średnicy skrzydeł do 115 m , na działce nr 202/133 , 144 ( zjazd z drogi) , obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV

Komunikaty | 15 marca 2017 08:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 09 marca 2017r. NR GR 6220.10.34.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016r. 353 ze zmianami) ,zawiadamia się , że w dniu 08 marca 2017r. zostało wydane postanowienie nr GR 6220.10.33.2015 o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW , zainstalowanej na... więcej...

P O S T A N O W I E N I E Nr GR 6220.10.33.2015 z dnia 08 marca 2017r. dot. inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m , o średnicy skrzydeł do 115 m , na działce nr 202/133 , 144 ( zjazd z drogi) , obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV

Komunikaty | 15 marca 2017 08:13 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki , 08 marca 2017r. Nr GR 6220.10.33.2015 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) , po przedłożeniu przez Inwestora – LAND INVESTMENT spółka z o.o. ul. Nakielska 21,42-600 Tarnowskie Góry , działającego przez pełnomocnika –Pana Łukasza Gałka , wniosku z dnia 15.02.2017r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Woźniki _SLU_1_20005,... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E NR GR 6220.11.23.2015 z dnia 09 marca 2017r. o wydaniu postanowienia nr GR 6220.11.22.2015 o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka _SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 4,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m , o średnicy skrzydeł do 140 m , na działce nr 193/80 , 194/80 , 276/42 ( zjazd z drogi)

Komunikaty | 14 marca 2017 15:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 09 marca 2017r. NR GR 6220.11.23.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016r. 353 ze zmianami) ,zawiadamia się , że w dniu 08 marca 2017r. zostało wydane postanowienie nr GR 6220.11.22.2015 o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka _SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 4,0 MW... więcej...

P O S T A N O W I E N I E Nr GR 6220.10.33.2015 z dnia 08 marca 2017r. dot. inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka _SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 4,0 MW , zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m , o średnicy skrzydeł do 140 m , na działce nr 193/80 , 194/80 , 276/42 ( zjazd z drogi) , obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV.

Komunikaty | 14 marca 2017 15:18 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki , 08 marca 2017r. Nr GR 6220.10.33.2015 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) , po przedłożeniu przez Inwestora – LAND INVESTMENT spółka z o.o. ul. Nakielska 21,42-600 Tarnowskie Góry , działającego przez pełnomocnika –Pana Łukasza Gałka , wniosku z dnia 15.02.2017r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji określonej jako : budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E NR GR 6220.5.42.2014 z dnia 09 marca 2017r. o wydaniu postanowienia nr GR 6220.4.41.2014 o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. modernizacja istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej mocy do 600kW , polegającej na wymianie istniejącej elektrowni wiatrowej na turbinę o mocy do 2 MW zainstalowanej na wieży o wysokości do 105m, o średnicy skrzydeł do 100m wraz z infrastrukturą

Komunikaty | 14 marca 2017 15:11 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, 09 marca 2017r. NR GR 6220.5.42.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016r. 353 ze zmianami) ,zawiadamia się , że w dniu 08 marca 2017r. zostało wydane postanowienie nr GR 6220.4.41.2014 o podjęciu postępowania dla inwestycji pn. modernizacja istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej mocy do 600kW , polegającej na wymianie istniejącej... więcej...

P O S T A N O W I E N I E Nr GR 6220.5.41.2014 z dnia 08 marca 2017r. dot. inwestycji określonej jako : modernizacja istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej mocy do 600kW , polegającej na wymianie istniejącej elektrowni wiatrowej na turbinę o mocy do 2 MW zainstalowanej na wieży o wysokości do 105m, o średnicy skrzydeł do 100m wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV

Komunikaty | 14 marca 2017 15:05 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki , 08 marca 2017r. Nr GR 6220.5.41.2014 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) , po przedłożeniu przez Inwestora – SEMIX. ul. Nakielska 21, 42-600 Tarnowskie Góry , działającego przez pełnomocnika –Pana Łukasza Gałka , wniosku z dnia 15.02.2017r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji określonej jako : modernizacja istniejącej elektrowni wiatrowej BABIENICA_SLU_1_20001, o łącznej... więcej...

ZMIANA TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Komunikaty | 14 marca 2017 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

GRODZIEC, DNIA 13 marca 2017 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 16 MARCA 2017 Z GODZINY 12:00 NA DZIEŃ 15 MARCA /ŚRODA/ 2017 ROKU NA GODZINĘ 8:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Piotr Andrzejewski... więcej...

Urząd Gminy w Purdzie poszukuje pracownika na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

Komunikaty | 14 marca 2017 12:43 | Publikujący: Gmina Purda

Urząd Gminy w Purdzie Purda 19 11-030 Purda, Telefon 89 512 22 23 Poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze: pracownika na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji Urząd Gminy w Purdzie poszukuje pracownika na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji, w szczególności do koordynowania spraw związanych z prowadzeniem remontów i inwestycji gminnych, w tym realizowanych z dofinansowaniem środkami europejskimi. Oferowana praca na zastępstwo, pełny etat. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: ug@purda.pl... więcej...