Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Nr 28/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Sybiraków, ul. Warszawska/

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 28/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnymi działek: 1210 o pow. 843m2 i 1211 o pow. 3300m2, o łącznej pow. 4143m2, opisana w KW OL1G/00012929/0; Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy... więcej...

Obwieszczenie Nr 27/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Dąbrowskiego/

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 14:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 27/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej wGiżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste: 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego oznaczona nr ewidencyjnym działki 680/58, o pow. 272 m2, opisana wKW:OL1G/00013599/4. Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.19.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy 839 3,84 m2 (pow. całkowita 0,6104 ha) OL1G/00016745/4 baner reklamowy na amfiteatrze 16.05.2017r. - 30.09.2017r. 38,40 zł + VAT miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawny ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 10/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku. Dzierżawa... więcej...

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:00 – 17:00 w Węgorzewie, na placu przed urzędem Poczty Polskiej przy ul. Zamkowej 9 odbędzie się zgromadzenie, w którym – wg. organizatora – przewidywany jest udział 5 – 10 osób. Celem zgromadzenie będzie: "Uświadamianie mieszkańców Węgorzewa o problemie aborcji i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, popularyzacja postaw prorodzinnych... więcej...

Zapytanie ofertowe RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, działając na podstawie na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), gdzie wartością szacunkową całego zamówienia jest kwota 11720,77 zł netto (VAT 0%), co stanowi 5104,34 euro, zamówienie podlega rozeznaniu rynku na podstawie Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zał. Nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020... więcej...

terminy posiedzeń Komisji stałych Rday Gminy

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 13:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

dokument w załączeniu .... więcej...

Powszechny Spis Rolny 2020

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

... więcej...

ogłoszenie o sesji - 28.04.2017r

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu... więcej...

Zapytanie ofertowe nr 05/2017

Komunikaty | 20 kwietnia 2017 10:11 | Publikujący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Remont klatek schodowych w bud.wielorodzinnym w m. Trzęsów"... więcej...

Obwieszczenie Nr 29/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /ul. Koszarowa/

Komunikaty | 19 kwietnia 2017 11:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 29/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. działki 144/10, o pow. 2113 m2, położona przy ul. Koszarowej w Giżycku, niezagospodarowana, teren zasadniczo płaski, na którym rośnie kilka małych drzew 2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów... więcej...