Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 09:00 dnia 16.04.2018 do godz. 06:00 dnia 17.04.2018 Przebieg: Przemieszczające się od południa opaqdy deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm. Miejscami burze z porywami wiatru do 65 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 % Uwagi: ak Dyżurny synoptyk: Maria Poświata Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologich Prognoz Morskich w Gdyni. ... więcej...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.10.2018 Stawiguda, 10.04.2018 r.

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 08:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 29.03.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych i placami manewrowymi i chodnikami wraz ze zjazdami z dróg publicznych... więcej...

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. o wszczęciu postępowania na wniosek p. Tomasza Żmuda, Łysaków 20, 20-258 Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przystosowaniu istniejącego zaniżenia terenu dla potrzeb wykonania stawu rybnego o powierzchni całkowitej 2,98ha na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2525 w miejscowości Łysaków, gmina Wólka

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 17:48 | Publikujący: Gmina Wólka

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. Działając na podstawie: art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art.74 ust. 3, pkt 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek p. Tomasza... więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ostrzeżenie meteorplogiczne nr 12 Zjawisko: burze Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwa kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.04.2018 do godz. 24:00 dnia 13.04.2018 Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %. Uwagi: ak Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann Źródło informacji IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 ... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Przerwanki-Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 13:39 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.6.2018.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Przerwanki-Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy. Jednocześnie zawiadamiam... więcej...

Obwieszczenie do stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Przerwanki – Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu: - w dniu 12.04.2018 r. postanowienia o odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr... więcej...

Ostrzeżenie nr 12 - BURZE !

Komunikaty | 13 kwietnia 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Ostrzeżenie znajduje się w załączniku.... więcej...