Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku letniskowego na działce nr 58/217 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 czerwca 2018 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej - na tablicy ogłoszeń... więcej...

Obwieszczenie nr 66/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - lokal użytkowy Warszawska 7

Komunikaty | 14 czerwca 2018 09:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 66/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy o łącznej powierzchni 62,32m2 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 7 w Giżycku (wejście do lokalu od strony ulicy Kętrzyńskiego). Według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – o ęb 2 miasta Giżycko lokal usytuowany jest na działce... więcej...

Obowiązek Informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 13:31 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie:ul. Bielska 59, 09-400 Płock, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: (24) 267 68 72. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 11:52 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 57a 09 – 400 Płock Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: ul. Bielska 57a 09–400 Płock, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe, c) telefonicznie: 24 267-68-39. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 11:47 | Publikujący: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 5a, 09 - 450 Wyszogród Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: ul. Niepodległości 5a, 09-450 Wyszogród, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe, c) telefonicznie: 24 362 03 24. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie, Nowe Bronowo 24B 09-411 Stara Biała Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Nowe Bronowo 24B 09-411 Stara Biała, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe, c) telefonicznie: 24 366-84-80 Inspektor ochrony danych Administrator... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 11:17 | Publikujący: Dom Pomocy Społecznej Nad jarem w Nowym Miszewie

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: Nowe Miszewo ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: 24 260-67-10 24 260-67-15. Inspektor... więcej...