Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.04.2018 r. (GPiM.6733.9.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Skablowanie linii SN Oborniki – Parkowo w m. Rożnowo/Jaracz od słupa z 02-R2409 do słupa nr 66/A13 odł. 02-683 gm. Oborniki i Rogoźno”

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 17:32 | Publikujący: Urząd Miejski Rogoźno

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędnik :Renata Bukowska Pokój : 19, tel. 785 009 406 Data : 16.04.2018 r. Nasz znak: GPiM.6733.9.2018.BR OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.53 ust.1, art. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) zawiadamiam przez podanie... więcej...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 15:22 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa zadania Przyznana dotacja na 2018 r. w zł. 1. K.S. „Złoczewia” w Złoczewie Popularyzacja, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej i piłki koszykowej wśród mieszkańców Złoczewa 32.000 2. K.S.”Iskra”Stolec Popularyzacja,... więcej...

Komunikat o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Rodzaj zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nazwa oferenta: Parafia Rzymsko Katolicka p. w. św. Józefa Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): "Szlakiem Patronów 2018 roku" Termin realizacji zadania: od 01.06.2018 r. do 30.08.2018... więcej...

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne. Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi... więcej...