Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”

Komunikaty | 19 czerwca 2017 10:23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 19 czerwca 2017 08:18 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.15.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 06.06.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN/nN 15/0,4 kV oraz demontażu... więcej...

Obwieszczenie nr 46/2017 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia -ul. Moniuszki 23A i Sybiraków

Komunikaty | 16 czerwca 2017 12:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 46/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość zabudowana położona w Giżycku przy ul. Moniuszki 23a oznaczona nr geodezyjnym działki 387/11 o pow. 981m2, opisana w KW OL1G/00016973/1; Budynek handlowo-usługowy – rodzaj budynku wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku; Powierzchnia... więcej...

Informacja na temat terminu obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Komunikaty | 16 czerwca 2017 10:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się o ady XXVI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna ... więcej...

INFORMACJA O GODZINACH PRACY W DNIU 23 CZERWCA 2017 R.

Uprzejmie informujemy, iż z powodu udziału pracowników w szkoleniu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Do odzieniu w dniu 23.06.2017 r. (piątek) będzie czynny od godz. 11:00 Sprawy pilne pod nr telefonu 723 744 873 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.... więcej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 22 CZERWCA 2017 ROKU

Komunikaty | 14 czerwca 2017 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 13 czerwca 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 CZERWCA /CZWARTEK/ 2017 ROKU O GODZ. 13:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Mariusz Woźniak... więcej...

Zaproszenie na XXV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 czerwca 2017 r.

Komunikaty | 14 czerwca 2017 15:16 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 12 czerwca 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.5.2017 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 czerwca 2017 r. (tj. środa) o godz.1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: Otwarcie sesji. Informacja nt. porządku o ad. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Postulaty, interpelacje... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 14 czerwca 2017 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 14.06.2017 r. OR.0002.28.2017 Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./. z w o ł u j ę XXVIII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 29 czerwca 2017 roku / tj. czwartek/ o godz. 13.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego... więcej...