Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Komunikaty | 14 czerwca 2018 10:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Komunikaty | 14 czerwca 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku letniskowego na działce nr 58/217 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 czerwca 2018 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: - w Biuletynie Informacji Publicznej - na tablicy ogłoszeń... więcej...

Obwieszczenie nr 66/2018 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - lokal użytkowy Warszawska 7

Komunikaty | 14 czerwca 2018 09:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 66/2018 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Nieruchomość zabudowana – lokal użytkowy o łącznej powierzchni 62,32m2 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 7 w Giżycku (wejście do lokalu od strony ulicy Kętrzyńskiego). Według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – o ęb 2 miasta Giżycko lokal usytuowany jest na działce... więcej...

Obowiązek Informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 13:31 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie:ul. Bielska 59, 09-400 Płock, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe c) telefonicznie: (24) 267 68 72. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,... więcej...

Obowiązek informacyjny RODO

Komunikaty | 13 czerwca 2018 11:52 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 57a 09 – 400 Płock Można się znami kontaktować wnastępujący sposób: a) listownie: ul. Bielska 57a 09–400 Płock, b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe, c) telefonicznie: 24 267-68-39. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,... więcej...