Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr GR.6220.12.29.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20007, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 273/43B, 40 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:46 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.12.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.12.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:41 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.10.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 20.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwes-tycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 129 i 150/15 w obrębie Gorysze gmina Ciechanów. Informuję... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.12.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20007, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 273/43B, 40 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:39 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.12.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr GR.6220.11.27.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 193/80, 194/80, 276/42 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 10:19 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.11.28.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.11.27.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.11.27.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20008, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 4,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 140 m na działkach nr 193/80, 194/80, 276/42 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 09:56 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.11.27.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

Unieważnienie postępowania nr RGM.271.9.2017.AS na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych

Komunikaty | 24 kwietnia 2017 08:15 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje, że unieważnieniu uległo postępowanie nr RGM.271.9.2017.AS, prowadzone w formie zapytania ofertowego, na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych. Podstawą unieważnienia jest wada uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po usunięciu wady, ogłosi nowe postepowanie na dostawę monitorów dotykowych i interaktywnych. ... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.10.39.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.10.38.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 202/133, 144 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:56 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.10.39.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.10.38.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórka sceny oraz wymiana siedzisk ławek na terenie amfiteatru zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1-361/1 na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku.

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:54 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórka sceny oraz wymiana siedzisk ławek na terenie amfiteatru zlokalizowanego... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.10.38.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Ligota Woźnicka_SLU_1_20005, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 202/133, 144 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:51 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.10.38.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.5.30.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.5.29.2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20002, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 66, 159 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:43 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.5.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.5.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.5.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20002, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 66, 159 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:38 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.5.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.4.30.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.4.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20001, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 43, 44, 285 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:30 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.4.30.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości, że: 1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.4.29.2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody... więcej...

DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE GR.6220.4.29.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20001, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 43, 44, 285 (zjazd z drogi)

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:24 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dnia 21 kwietnia 2017 r. GR.6220.4.29.2015 DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministraów... więcej...