Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW III KWARTAŁ 2017

Komunikaty | 20 czerwca 2017 09:21 | Publikujący: Gmina Woźniki

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: 2017 r. Rejon lipiec sierpień wrzesień 21 23 21 Pakuły, Huta Karola, Kamieńskie Młyny, Drogobycza, Okrąglik i Niwy, Górale, Czarny Las, Niegolewka, Skrzesówka 24 24 22 Ligota Woźnicka, Lubsza 26 25 25 Kamienica, Babienica, Mzyki 27 28 26 Piasek, Psary 28 29 27 Woźniki ul. Cegielniana, Sulów, Dworcowa, Kolejowa, 3-go Maja, O ony Narodowej, Florianek, Kawalerii, Ułanów, Strzelców, Piechoty, Wojskowa, Dyrdy-Sośnica,... więcej...

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Komunikaty | 19 czerwca 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 13 czerwca 2017 r. RIR.0051.1.2017 OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2016r., poz.446, z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 31maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaniów (Dz. U. Woj. Dol. z 2011 r., Nr137,poz.2257), w związku z zarządzeniem nr 346/2017 z dnia 13czerwca 2017 roku, zawiadamiam o konsultacjach... więcej...

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym i planowaniem wyjazdów rodzinnych poza granice kraju przede wszystkim do tych krajów, których granicę można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego, zwracam się do państwa z gorącym apelem o sprawdzenie terminu ważności swoich dowodów osobistych i ewentualnym wyrobieniem tych dokumentów swoim pociechom

Komunikaty | 19 czerwca 2017 14:24 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym i planowaniem wyjazdów rodzinnych poza granice kraju przede wszystkim do tych krajów, których granicę można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego, zwracam się do państwa z gorącymapelem o sprawdzenie terminu ważności swoich dowodów osobistych i ewentualnym wyrobieniem tych dokumentów swoim pociechom. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i jest bezpłatne. Proszę więc o uwzględnienie tego terminu w swoich... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni przy ul. Nowowiejskiej 35 wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w

Komunikaty | 19 czerwca 2017 14:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej w technologii rur preizolowanych od kotłowni przy ul. Batorego... więcej...

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Komunikaty | 19 czerwca 2017 14:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm. ) zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Glinojecku z następującym porządkiem dziennym: Otwarcie, stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. Powołanie Sekretarza O ad. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok; 2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium... więcej...