Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w kadencji 2014-2018 na dzień 25 kwietnia 2018r.

Komunikaty | 17 kwietnia 2018 13:47 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 11 kwietnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.4.2018 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 25 kwietnia 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4. Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja nt. porządku o ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Postulaty,... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kożuchy Wielkie

Komunikaty | 17 kwietnia 2018 11:25 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.6845.26.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kożuchy Wielkie 75/6 0,1272 ha OL1G/00017014/8 wykaszanie traw w sezonie 2018 na potrzeby gospodarstwa domowego (rolnego) do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy3 lata od podpisania umowy 25,44 zł miesięcznie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący Uwagi: Czynsz dzierżawy za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta... więcej...

Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego dotyczace Budowy S7

Komunikaty | 17 kwietnia 2018 09:37 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Zostało Wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płonsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie I"... więcej...