Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r.

Komunikaty | 07 grudnia 2017 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.25.2017.HP2.17 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.12.2017 r. zostało zawieszone, na wniosek Pana Krzysztofa Rochowicza Dyrektora Oddziału Ciechanów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod nazwą „zapewnienie odpowiedniej przepustowości... więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Racławicach ul.Akacjowa

Komunikaty | 07 grudnia 2017 10:23 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 7 grudnia 2017r. PPB.6733.1.18.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 06.12.2017r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika zostało wszczęte postępowanie... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr GR.6845.4,5.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 09:55 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr GR.6845.4,5.2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1. działka nr 335 k. m. 241-12, o ęb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.3782 ha, zapisana w KW CZ1L/00048632/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca łąki: ŁIV- 0.3782 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1,0 q pszenicy. 2. działka nr... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY nr GR.6845.9.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 09:49 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY nr GR.6845.9.2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: część działki nr 312/39 k.m. 14, o ęb Kamienica o powierzchni 0.0340 ha, zapisanej w KW CZ1L/00041243/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1 zł + 23% VAT. Dzierżawa nastąpi w drodze przetargowej na okres 3 lat w... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr GR.6845.3.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 09:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr GR.6845.3.2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1. działki nr 61 i 62 k. m. 6, o ęb Kamienica o łącznej powierzchni 0.5988 ha, zapisane w KW CZ1L/00040202/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiące łąki: ŁV- 0.5988 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1,1 q pszenicy. 2. działki nr... więcej...

terminy posiedzeń Komisji stałcyh Rady Gminy

Komunikaty | 07 grudnia 2017 08:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Dokument w załączeniu .... więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Komunikaty | 06 grudnia 2017 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

OR.0002.35.2017 Grodziec, dnia 06.12.2017 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875/. z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 21 grudnia 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego... więcej...

Zapytanie o cenę na stałe utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Sikorskiego 5

Komunikaty | 06 grudnia 2017 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 06.12.2017 r. OSO.2512.12.2017 ZAPYTANIE O CENĘ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę polegającą na stałym utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Termin realizacji zamówienia przewiduje się na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W załączeniu przedstawiamy zakres i częstotliwość... więcej...

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Komunikaty | 06 grudnia 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dnia 06.12.2017 r. GK.6733.01.2017 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do ze anych dowodów Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), oraz art. 50 ust. 4 w zw. z art. 53 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wójt Gminy Chrostkowo zawiadamia przez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do ze anych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Komunikaty | 06 grudnia 2017 13:36 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkieej nr 328 wkm 95+815 w m. Stara Kraśnica , gm. Świerzawa.... więcej...