Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 12:01 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 12.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy zdnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia... więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.04.2018 r., godz. 12.00

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 11:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej wBiałej Rawskiej na dzień 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 1200 wsali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wBiałej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/18 z dnia 16 marca 2018 r. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie... więcej...

Komisja Edukacji - dnia 26 kwietnia 2018 r., godz 9.30

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że wdniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki... więcej...

Komisja Budżetu - dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.30

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 11:52 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że wdniu 25 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków... więcej...

Komisja Rolnictwa - dnia 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 11:50 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że wdniu 24 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta iGminy wBiałej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Komunikaty | 20 kwietnia 2018 10:23 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną murowanym 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 186,00 m². Stan techniczny budynku wymaga remontu generalnego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Wędzinie przy ul. Lompy, w pewnym oddaleniuod zabudowy. Działka w kształcie prostokąta, ogrodzona siatką. W bezpośrednim sąsiedztwie pola, las, rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uz ojenia terenu... więcej...