Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Realizacja II Etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Woźniki

Komunikaty | 14 lutego 2018 08:06 | Publikujący: Gmina Woźniki

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja II Etapu Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki. Operatorem realizacji Programu jest firma EKOSCAN INNOWACJA i ROZWÓJ Sp. z o.o., która udziela wszelkich niezbędnych informacji dla mieszkańców pod nr tel. 792 243781 Prowadzona jest także strona internetowa, na której zamieszczane są informacje związanez realizacją Programu. Zachęcamy do jej odwiedzenia(http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-wozniki/233-sprawy-organizacyjne-pone-wozniki ) Operator w okresie realizacji Programu będzie... więcej...

Informacja

Komunikaty | 13 lutego 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, 13.02.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 14 lutego2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 16 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00. /-/ Anna Andrzejewska Wójt Gminy Grodziec... więcej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Komunikaty | 13 lutego 2018 14:18 | Publikujący: Miasto Leżajsk

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 lutego 2018 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczone do dalszej dzierżawy (działka ewid. nr 850/4) i najmu (części działek ewid. nr 549/8 i nr 549/10) oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych (działki ewid. nr 6612 o pow. 0,0163 ha i nr 6756 o pow. 0,0034 ha). Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe... więcej...

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla wydania decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Nisku ul.Willowa

Komunikaty | 13 lutego 2018 13:19 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 12 luty 2018r. PPB.6733.1.2.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 10.01.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika w sprawie... więcej...