Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (7)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 15:04 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.29.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod garażem o powierzchni15,00 m²oraz grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni12,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425425/files/291.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (6)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 15:03 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.25.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul. Myśliwskiej 1. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425424/files/25.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (5)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 15:02 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.21.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod garażem o powierzchni 15,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 161,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 1. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425422/files/211.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (4)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 15:01 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.17.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 7,20 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,48 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 1. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425420/files/171.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (3)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 14:57 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.13.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 6,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 91,58 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 1. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425419/files/13.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (2)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 14:52 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.9.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 4,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 2. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425415/files/92.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (1)

Komunikaty | 15 czerwca 2018 14:47 | Publikujący: Gmina Ciasna

RGK.GG.6845.5.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchni 22,00 m² gruntu pod kontenery na odzież używaną. Przedmiotowy grunt usytuowany jest na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna, położonych w miejscowościach: Ciasna, Zborowskie, Jeżowa, Sieraków Śląski. https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3069/wiadomosci/425412/files/53.pdf" target="_blank">... więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu "Strategii Sudety 2030"

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Powiat Lwówecki, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem su egiony Wał zyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański,... więcej...

Obwieszczenia w sprawie zwoływania zebrań mieszkańców sołectw

Komunikaty | 15 czerwca 2018 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

Terminarz ze ań wiejskich w sołectwach Lp. SOŁECTWO MIEJSCE ZEBRANIA DATA GODZINA OBWIESZCZENIE 1. CZERLONKA Przy hydroforni 26 czerwca 2018 r. 17:00 Obwieszczenie Czerlonka 2. TEREMISKI Teremiski 32 28 czerwca 2018 r. 17:00 Obwieszczenie Teremiski 3. POGORZELCE Świetlica 29 czerwca 2018 r. 17:00 Obwieszczenie Pogorzelce 4. GRUDKI Przy hydroforni 2 lipca 2018 r. 17:00 Obwieszczenie Grudki 5. ZASTAWA Gminny budynek na parkingu 3 lipca 2018 r. 17:00 Obwieszczenie Zastawa 6. PODOLANY Świetlica 5... więcej...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów - projekt decyzji

Komunikaty | 15 czerwca 2018 13:51 | Publikujący: Urząd Gminy Rogów

OBWIESZCZENIE Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości Rogów do miejscowości Felicjanów k/Koluszek na działkach: Gmina Rogów o ęb Olsza, dz. nr 228, 334; o ęb Rogów, dz nr.: 688, 689, 687/2,694; o ęb Wągry, dz. nr: 100,111, 99,110, 97,109, 98, 105/1,107,105/2,108,106,246,112; o... więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie odcinka o długości 95 m z rur PEHD 100 DN 100 SDR 11 w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

Komunikaty | 15 czerwca 2018 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 12.05.2018 r. wpłynął wniosek Państwa Stanisława i Barbary Niemczyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie odcinka o... więcej...