Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku”

Komunikaty | 17 sierpnia 2017 16:34 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.). Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nazwa oferenta: Węgorzewski Klub Karate Kyokushin Tytuł... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Mazurska Pętla Rowerowa” w zakresie projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), wieży widokowej (WW) oraz ścieżek rowerowych i chodników biegnących poza działką drogową, wykazanych na odpowiednich załącznikach.

Komunikaty | 17 sierpnia 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.13.2017.PR Giżycko, dnia 17.08.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Mazurska Pętla Rowerowa” w zakresie projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów... więcej...

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Komunikaty | 17 sierpnia 2017 13:52 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że: w dniu 19 sierpnia 2017 r. w godzinach 18:30 – 20:30 w Węgorzewie, na placu Wolności odbędzie się zgromadzenie, którego celem jest „uświadamianie mieszkańców Węgorzewa o problemie aborcji i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz łamania konstytucyjnego prawa do życia”. Wg. organizatora, w zgromadzeniach przewidywany jest udział 5 – 10 osób (każdego dnia). Organizator... więcej...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa pomostu pływającego na jez. Niegocin, rozbudowa budynku kapitanatu i przebudowa nadbrzeża na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku.

Komunikaty | 17 sierpnia 2017 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa że do Wójta Gminy Giżycko 28.07.2017r. wpłynął wniosek (uzupełniony 17.08.2017r.) Pana Jana Kłosowskiego złożony w imieniu Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku w sprawie ustalenia... więcej...

Protokół z dyskusji publicznej dot. III zmiany studium

Komunikaty | 17 sierpnia 2017 08:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko Protokół sporządzono w dniu 16.08.2017r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1073) w dniu 16.08 2017r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2017. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

Komunikaty | 16 sierpnia 2017 15:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.6.2017 Pniewy, 2017-08-16 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2017. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający... więcej...